Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dört yüz doksan şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dört yüz doksan şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "490" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?  I. Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yöneliktir.II. Ortaöğretimde hizmetler genelde; üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmede, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmada yoğunlaşır.III.  Yaygın eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri genelde kursiyerlerin mesleğe ve işe yönlendirilmesini, iş yaşamına hazırlığı, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini kapsar.Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “öğretim kademelerine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Uzunluğu 200 m olan bir tren 1200 m uzunluğundaki tüneli sabit hızla 40 saniyede tamamen geçtiğine göre trenin saatteki hızı kaç kilometredir? Kars’taki Ani Kalesi’ni fethetmesi nedeniyle halife tarafından “Ebû-l Feth” lakabı verilen Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir? Bir kitabın %12 indirimli fiyatı 35,2₺  olan bir kitabın indirimsiz fiyatı kaç ne kadardır? Felsefe insanın bilinçlenmesinde, ev- reni dünyayı ve kendini anlamasında, merak ve şüphe dürtüsünün doyurul- masında önemli bir işleve sahiptir. Her şeyden önce insanın var oluşunun anlamını sorgulamasını sağlar.Bu açıklamada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir ? Ay’ın ters D şeklinde gördüğümüz evresi aşağıdakilerden hangisidir? (I) Destan Dönemi Türk Edebiyatı’nda yuğ, sığır, şölen gibi törenlerde şiirler söylenmiştir. (II) Şiir söyleyen bu kişilere şaman, kam, baksı, ozan gibi çeşitli adlar verilmiştir. (III) Sagu, koşuk, sav, destan gibi türlere ayrılan bu şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlas adı verilen takma adına yer verilmiştir. (IV) İslamiyet Öncesi Dönem ürünleri olarak bilinen bu şiirlerin çeşitli örneklerine Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk adlı eserinde yer verilmiştir.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?  Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devleti’ni resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? He  -  -  -  -  to  work  in  his  new  office yesterday.