Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Meyve yüklü bir kamyonun ağırlığı 40 tondur. Meyvenin kütlesi 34 ton olduğuna göre kamyonun kütlesi kaç kg' dır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Meyve yüklü bir kamyonun ağırlığı 40 tondur. Meyvenin kütlesi 34 ton olduğuna göre kamyonun kütlesi kaç kg' dır ? sorunun cevabı "6.000 kg" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bilim ve teknoloji konusunda yapılan yayınlar sayesinde dünyadaki bilim ve teknolojik gelişmeleri takip ederiz.Aşağıdakilerden hangisi ile bilimsel gelişmeler daha az takip edilir? Hangisi iletişim fonksiyonları sayılmaz? Allah’tan başka herhangi bir varlığın tanrısal nitelikler taşıdığına inanmaya, Allah’a ortak koşmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şart- larından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kuran-ı Kerim’ de adı geçen Peygamber sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? Evet veya Hayır şeklindeki veriler, aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnektir?  Akşamüstüne doğru, kış vakti; Bir hasta odasının penceresinde;Yalnız bende değil yalnızlık hâli;Deniz de karanlık, gökyüzü de;Bir acayip, kuşların hâli.Orhan Veli KanıkŞair aşağıdakilerden hangisini duygularına ortak etmemiştir? Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının piruvattan sonraki basamakları aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde gerçekleşir? Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan '' de '' yanlış yazılmıştır?