S:1

408 m kumaşın çeyreği ile pantolon diktik. Geriye kalanın yarısının 25 m fazlası ile gömlek diktik. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır?

408 m kumaşın çeyreği ile pantolon diktik. Geriye kalanın yarısının 25 m fazlası ile gömlek diktik. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? sorunun cevabı "12800" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendindenhareket eder. Onun için “ben” sözünü çok kullanır. Dene-meci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tered-dütlü hedefler göstermeye çalışır.Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?  Baş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Işıklı işaret cihazlarında “DUR!” anlamına gelen renk hangisidir? Hz. Peygamber Yemen’de yaşayan Necran Hristiyanlarını mescitte karşılamış ve görüş alışveri-şinde bulunduktan sonra, onların ibadetlerini Mescid-i Nebevide yapmalarına müsaade etmiştir.Peygamberimizin bu tutumu O’nun hangi özelliğine örnektir? Bilinçsiz bir biçimde tüketildiğinde insan yaşamına zarar verebilecek sonuçlar ortaya çıkar. Bu zararlar hem sağlık hem de ekonomi gibi alanlarda kendini gösterir. Bu nedenle, eğitim programları ve devlet politikası bu konunun üzerinde durarak halkı bilinçlendirmelidir. Yukarıda yer alan parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesidir? 300 liraya alınan bir ürün 420tl ye satılmıştır % kaç elde edilmiştir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Bir çiftlikte 38 inek ve 46 koyun bulunmaktadır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi iletişim ile ilgilidir? He repairs electrical devices. He is a/an ................... .  Akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlara - - - - denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anı ile tarih ikiz kardeştir. İnsanı yanıltacak kadar birbirine benzer. Biri aklın, diğeri hem aklın hem de yüreğin eseridir. Başka bir deyişle biri fotoğraf, diğeri resimdir. Ortak yönleri hem biçimsel benzerlikleri hem de yaşamı bir ayna gibi yansıtmalarıdır.Bu paragrafta anı türünün hangi özelliğine değinilmemiştir? Sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvete - - - - denir. Dar tüplerde gözlenen sıvı yükselmesi ve alçalmasına - - - - adı verilir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? I. Eğitim görme hakkıII. Oyun oynama hakkıIII. Bir işte çalışma hakkı.Yukarıdakilerden kaç tanesi çocuk haklarındandır?  202 X 33 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...”  (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen kuruluşun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir?  Aşağıdakilerden hangisi lidere yönelik bir özelliktir? 10, 8, ?, 4, 2 örüntüsünde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Çiftlikte 73 hayvan vardır. Hayvanlardan 27 tanesi inek,18 tanesi koyun geri kalanı da keçidir. Buna göre çiftlikte kaç tane keçi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? 18 karpuzun yarısı kaç karpuz eder? İlk şehirlerlerin akarsu kenarlarındaki düzlük alanlarda kurulduğu görülmektedir. Buna göre bu şehirlerin ilk kurulduğu dönemde hangi ekonomik faaliyetin daha yaygın olduğu söylenebilir? Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? “  ……………….. hakkına sahip olamayan bir insan diğer haklarını kullanamaz. “İlgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Akşamsefası bitkisinde kırmızı taç yapraklı bitkinin tohumları ile beyaz taç yapraklı bitkinin tohumları aynı bahçeye ekilirse, ikinci dölde bitkilerin tamamı pembe renkli taç yapraklı olur.Gerçekleşen bu olayın kalıtımdaki adı nedir? Serkan’ın 17 lirası vardır. 6 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır?  Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüzdür? Bir bölme işleminde bölüm 78, bölen 36, kalan 19 ise bölünen sayı kaçtır? Namazda Tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı (son oturuş) aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin oynadığı oyunlardan birisi olamaz? Şoförlerin araç kullanabilmesi için gerekli olan belgeye ne ad verilir? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde kayaçların kimyasal ayrışması daha hızlı gerçekleşmektedir? Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? 1.  Sen de onun gibi mi düşünüyorsun?2.  Ama seninde notların fena değil.3 . Elin ağzı torba değilki büzesin.4.  Herkezin çantası var, Fatma’nınki yoktu.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Dört basamaklı en büyük çift sayı ile dört basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir