Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Metresi 5 TL den 350 cm kumaş alan Gökhan satıcıya kaç TL öder?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Metresi 5 TL den 350 cm kumaş alan Gökhan satıcıya kaç TL öder? sorunun cevabı "17 TL 50 Kr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara Anadolu’daki konargöçer Türkmenleri yerleştirmiştir.Osmanlı Devletinin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”                                                                                      (Şûrâ suresi, 30. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?  “Ben Alp Arslan’ın büyük kardeşi, sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslan’ın mirasına ben senden daha çok layığım.” diyerek Melikşah’a isyan eden devlet adamı, aşağıda- kilerden hangisidir? Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kabe’ye saldırması ve  Allah’ın ebabil kuşları ile ordusunu yok etmesi olayı tarihte hangi adla anılmaktadır? Türk Dil Bayramı ne zaman kutlanır? “Bir kişi evde baba ya da eş , iş yerinde doktor , okulda veli rolünü üstlenebilir.”Bu durum neyi göstermektedir ?  I. TİKAII. TÜRKSOYIII. NATOYukarıda verilen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hangilerinin kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulduğu söylenemez?  Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor.Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Bir varilde bulunan kolonya; 30 tane bir litrelik şişelere, 40 tane yarım litrelik şişelere, 60 tane çeyrek şişelere dolduruluyor. Varilde bulunan kolonya kaç litredir? My friend bought a new car - - - - is very expensive. hangi eylem duygu anlatmaktadır?