S:1

653 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

653 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? sorunun cevabı "14" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Bugün de okul kar tatili olmuş mu? cümlesi kaç kelimeden oluşmaktadır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir? 15 sayısının 2/5 ‘i kaçtır? I.İsrafı önler.II.Çevreyi korur.III.Daha iyi beslenmemizi sağlar.Geri dönüşümü yapmak yukarıdakilerden hangilerini sağlar? Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Görsel sanatlar dersi olan Cemal in, aşağıdakilerin hangisi çantasında olması gerekir? Taralı alanların hangisinde kentsel nüfus miktarı en fazladır? Eşik enerjisi için;I. Sayısal değeri daima pozitiftir.II. Değeri arttıkça tepkime hızı artar.III. Değeri tepkimeden tepkimeye değişir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinin bir bölümünün anlamı değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir? Fetret Devrine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? "Bunu kim aldı?" cümlesindeki zamirlerin türü hangi seçenekte sırayla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3üncü sınıflarında yılda kaç saatten az olmamak üzere öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? Bir rafın genişliği 3 metredir. Bu rafa 25 cm genişliğinde yan yana kaç kutu sığar? Yer altı suları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Her mevsimde farklı kıyafetler giyeriz.Her mevsimde aynı sebzeler yetişir.Mevsimine göre meyve sebze tüketerek sağlığımıza dikkat etmeliyizYukarıdaki bilgiler doğru yanlış şeklinde sıralanırsa sıralama nasıl olur? Trafik ışıklarından hangisi GEÇ anlamına gelir? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (...) El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.(...) Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.(...) Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.(...) Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez. Üç düzine silgiyi 9 öğrenciye eşit dağıtan Cemal her öğrenciye kaç silgi vermiştir? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisine örnek olmayan seçenek hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin çevreye verdiği zararlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Ben, bu işlerden pek anlamam. cümlesindeki yüklemin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir? • Makalat en önemli eseridir.• Anadoluda yaşamış ünlü mutasavvıflardandır.• Yeniçeri Ocağının piri olarak kabul edilmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen düşünür kimdir? Aşağıdaki cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yerleştirildiğinde nasıl bir dizilim ortaya çıkar?( ) Hz. Peygamber akrabalarından sadece amcası Ebu Talibden yardım ve destek görmüştür.( ) Çevremizi kirletmek, kul hakkına girmemize ve bu nedenle günaha sebep olur.( ) Ekolojik(doğal) dengenin bozulmasının en önemli nedenlerinden biri de, insanların çevreye verdiği zararların sonucudur.( ) Anne babamız isteklerimizi yerine getirmezlerse onlara itaat etmeyebiliriz.( ) Anne baba öldüğünde evlatlarının onlara karşı sorumlulukları biter. Sağlıklı olmak için aşağıdaki hangi ihtiyaç öncelikli karşılanmalıdır? Yurtdışında üretilmiş malların, ülkemiz tarafından satın alınmasına ..................denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir? İnsanlar üzerinde yaşadığı, barınmak ve varlıklarını devam ettirmek için üzerinde evler, apartmanlar ve iş yerleri kurdukları katmanın adına .............. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A: ............................ B: Yes, I do. Annemizi, babamızı bütün canlı ve cansız varlıkları yoktan var eden varlığa ne denir? Şimdi saatim 09:00 ‘ı gösteriyor. 9 saat sonra saatim kaçı gösterecek? Karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğu dörtgene ne denir? İkinci Dünya Savaşının ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından MilliKalkınma Partisi adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHPden ayrılan milletvekille- rinin kurduğu Demokrat Parti izledi. 1946da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclise girdi.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Dış parazitlerle (ektoparazit) ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir