S:1

Kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?

Kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? sorunun cevabı "kırmızı – al" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I love science-fictions because - - - -. Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir? İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumudur? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin Londra Konferansına katılmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sunuma başlarken kullanılacak yöntemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alan gruplardan biri değildir? Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amperlik akım geçtiğine göre bu sürede iletkenin kesitinden geçen yük kaç coulomb dur? 2m 25 cm 1m 50 cm' den ne kadar fazladır? Sözcüğünün ilk anlamı, temel anlamdır.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "baş" kelimesi temel anlamda kullanılmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? - - - - he had a terrible toothache, he went to the dentist. Bilgi: Polenlerin dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir.Polenler;1. Rüzgar2. Su3. Hayvanlargibi etmenlerden hangileri ile taşınır? Ülkemizde İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır? Yalan söylemek, başkasının arkasından konuşmak dinimizce nedir? HNO3 kimyasal bileşiği ile ilgili,I. Yaygın adı kezzaptır.II. Beş farklı tür atom içerir.III. Gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Lidyalılar;• Kral Yolunu açmışlar,• mermer, gümüş, bakır, altın gibi doğal kaynakları işlemişler,• Menderes ve Gediz nehirleri çevresindemeyve ve sebze yetiştirmişlerdir.Bu bilgilerden Lidyalılarla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi, İslam medeniyetinde gelişme imkânı bulamamıştır? Cumhuriyet Döneminde üniversite reformu ile kapatılan Darülfünunun yerine aşağıdaki okullardan hangisi kurulmuştur? Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sorunların çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz? Kanun-i Esasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okumanın önemini vurgulamak istersek aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış olur? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gelecekten söz eden anlatımın özelliklerinden biri değildir? Orta Çağın kapanıp Yeni Çağı başlatan olay hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Türk kültürü yüzyıllarca köklü kültürlere komşuluk yapmış ve bu kültürlerle etkileşime girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürünün etkile-şimde bulunduğu kültürlerden biri değildir? Gökmen in 14 tane bilyesi vardı. Bertalın ise 5 bilyesi vardı. İkisinin bilyelerinin toplamı kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi Anadolunun fethine yöneliktir? (2012 PYBS) I-Pasinler II-Dandanakan III- Malazgirt kaz – ocak – ek – diz – dil – sağ – belYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi eş seslidir? Verilen kelimelerden hangisi iki hecelidir? A:Would you like pizzaB:No thanks, ................. Robert : I want to decorate the room for the party.Eda : - - - - Her bisküvinin kütlesi aynıdır. 4 bisküvi 1 kilo geliyorsa, 4 kilo kaç tane bisküvi eder? Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir? Bütçelerin uygulama esasları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir