S:1

178 sayısının 9 katının 2754 fazlası olan sayı kaçtır?

178 sayısının 9 katının 2754 fazlası olan sayı kaçtır? sorunun cevabı "4356" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır? 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 km fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır? Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi işgallere verdiği mücadele nedeniyle unvan verilen iller arasında değildir? 9 tane 20 TL‘ nin 1/9‘ i kaç TLdir? Yapay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yukarıda Muş ilinin ilçelerini gösteren bir harita vardır.Buna göre Varto ilçesinin en yetkili kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? Türk Milleti birçok durumda geçmişten günümüze dek kutlamalar yapmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde kutlama yapılmaz? CD: 700 MB, Sabit disk: 500 GB, Flash bellek: 8 GB, DVD: 4,7 GBYukarıda kapasiteleri verilmiş parçaları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Hülya bisikleti ile giderken hızı 12 m/s olarak ölçülüyor.Hülya ve bisikletin toplam kütlesi 54 kg olduğuna göre kinetik enerji kaç Jouledür? Kapodokya hangi ilimizdedir? Ayın iki ana evresi arasında geçen süre ne kadardır ? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir? Duygularımızı arkadaşlarımızla paylaşmak aşağıdakilerden hangisini sağlar? Destanlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Beygir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ses şiddeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir işçinin aldığı fazla çalışma saatlerinin ücreti ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:• Hafta içinde normal ücretinin % 50 fazlasını almaktadır.• Tatil günlerinde normal ücretinin % 100 fazlasını almaktadır.Tatil günlerinde 8 saat ve hafta içinde 10 saat fazla çalışarak bu 18 saatlik fazla çalışmanın karşılığı olarak 155 lira alan bu işçinin 1 saatlik normal ücreti kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır? Bir çıkarma işleminde çıkan 5378, fark 2519dur. Buna göre eksilen aşağıdakilerden hangisidir? 4 tane şekerinin 4/4'ünü öğretmenine veren Ayşegülün kaç tane şekeri kalmıştır? Atatürk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen organ çiftlerinden hangisinde mekanik sindirim gerçekleşir? Çalışanın herhangi bir sebepten dolayı işletmeden ayrılması durumunda işletme tarafından ödenmesi zorunlu olan tazminatı alabilmesi için o işletmede tam olarak kaç ay süreyle çalışmış olması gerekir? 1930lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünunu hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:• Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,• Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,• Öğrenci alımında sınav yapılmalı,• Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.Malchenin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir? Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardan biri değildir? Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. (Rahman suresi, 7 ve 8.ayetler)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Dünya haritası üzerinde suların kapladığı alan hangi renklerle gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleme çalışması yapmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem suda batar, hem de mıknatısla çekilebilir? İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan biri değildir? Genellikle sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? I- Hava olayları günlük yaşantımızı etkiler.II- Gün içinde farklı hava olayları görülebilir.III- Fırtına, rüzgâr etkisiyle oluşan bir hava olayıdır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Amca , dayı , hala ve teyzenin çocukları bizim neyimiz olur ? Bir musluğu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 6 litrelik sütten 3 kilogram yoğurt yapılmaktadır. 12 litre sütten kaç kilogram yoğurt elde edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir