S:1

Aşağıdaki rakamlardan hangisi 576 289 sayısının binler bölüğünde yoktur?

Aşağıdaki rakamlardan hangisi 576 289 sayısının binler bölüğünde yoktur? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Böbreklere gelen kandaki atık maddeleri süzme işlemi hangi yapı tarafından gerçekleştirilir? Bilginin kaynağında tecrübenin, deneyin bulunduğunu söyleyen John Locke, hangi felsefi akımın kurucusudur? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? • Meclis araştırması,• Genel görüşme,• Gensoru,• Meclis soruşturması,Verilen idare üzerinde denetim yolları, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Dergideki sekiz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Hangi cümlede bağlaç kullanılmamıştır? Yüce Allah, vahyi, aşağıdaki peygamberlerde hangisine hiçbir aracı olmadan bizzat kendisi iletmiştir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde diğerlerinden fazla sözcük vardır? Türkiyenin üçüncü Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Tracy : I have two tickets for the rock concert tonight. Shall we go together?Susan : Yeah, that would be great. - - - -. What time does it start? Bilim ile sanatın işlevi farklıdır. Bilim nesnel gerçekleri, pozitif bilgileri elde eden bir çalışmakoludur. Sanat ise, bireysel ve toplumsal olaylara öznel yaklaşan bir çalışmadır.Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eşanlamlısı yanlış verilmiştir ? Budizmde insanın ihtiyarlıktan, ölümden, dünya çilelerinden arzu ve ihtiraslarından kurtulup yücelmesini ve huzura ermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkan maddedir? Onlar Allahı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir (aracılarımızdır) diyorlar. De ki: ‘Siz Allaha göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. (Yûnus suresi, 18. ayet)Bu ayette insanlar hangi davranışa karşı uyarılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi, Türk mimarisinde 1900 – 1930lu yılları arasında görülen Neoklasik Dönemin ünlü mimarlarından biridir? Osmanlı Devletinin savaştığı aşağıdaki cephelerden hangisi I. Dünya Savaşında Bulgaristanın İttifak bloğunda savaşa katılmasında etkisi olmuştur? Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir? Günde 97 sayfa kitap okuyan Umut, 30 günde kaç sayfa kitap okumuş olur? Tüm kullanma haklarını ücret karşılında satın aldığımız yazılım hangisidir? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Sakla....................... gelir ...................... Atasözünü tamamlayan sözcük grubu hangisidir ? Yusuf, öğretmenin tahtaya yazdığı doğal sayıda bulunan 8 rakamının basamak değerini bulmak için bu rakamı 1 000 000 ile çarpıyor. O halde, bu rakam hangi basamakta bulunmaktadır? Ahmet amcanın günde ineklerinden birincisi 8 L, ikincisi 6 L, üçüncüsü 12 L süt veriyor. Ahmet amca ineklerinden bir ayda kaç litre süt elde eder? (1 ay 30 gün) Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? Phyrrhona göre, varlıkların bizzat kendilerini hiçbir zaman bilemeyiz. Yalnızca bize göründükleri şekilleriyle bilebiliriz ve bu görünüşlerin ötesine geçemeyiz. Bilgimizin kaynağı du- yumdur ve duyumlar kişiden kişiye değiştiği için, nesnel bir gerçekliğin bilgisine varılamaz.Aşağıdaki yargılardan hangisi Phyrrhonun bu görüşüne uygundur? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulayan bir ülkenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Nazlı, yüksek bir tepeye çıkıp köyünü seyretti.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Osmanlı devletinin son başkenti .................................... olmuştur.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı aşağıdakileden hangisidir? Günde kaç öğün yemek yenmelidir? Lisa :Excuse me! Is there a mall near here?Susan :Yes, there is one nearby. Go along this street. Take the first turn on the left. You cant miss it.Lisa :Thank you very much.Susan :- - - -. (I) 1888de İstanbulda doğan ve 1965te hayata veda eden yazar Refik Halit Karay, özellikle mizah ve eleştiri konusunda kendi döneminde ün yapmış ve yaptığı korkusuz, sert eleştiriler yüzünden ömrünün uzunca bir bölümünü sürgünde geçirmiştir. (II) Yazar, edebiyat yaşamına gazetecilikle adım atmıştır. (III) Dönemin iktidarı yazarın eleştirel yazılarından rahatsız olur ve 1914te Sinopta Refik Halit için sürgün yılları başlar. (IV) Kendisi üç yıl sonra İstanbula döner ancak 1922de Beyruta tekrar sürgün edilir. (V) 1938e kadar ülkeye dönmez ve o yıl çıkarılan afla yurda dönüş yapar.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sindirim sisteminin sağlığını korumak için yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk ile ilgiliverilebilecek bir örnek değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir