S:1

Yüz yirmi beş bin yüz on dört sayısının binler bölüğünde hangi rakam bulunmaz?

Yüz yirmi beş bin yüz on dört sayısının binler bölüğünde hangi rakam bulunmaz? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Kanunu’na göre “Usta Öğreticiler” aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde görevlendirilemez? 18.43’te Ankara’dan hareket eden bir tren saat 22.15’te İstanbul’a varmıştır.Buna göre bu tren ne kadar sürede Ankara’dan İstanbul’a varmıştır?  20. yüzyılın başında;  Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanya’nın rekabeti vardı. Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti.Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanya’nın çıkarları çatışmıştı.   Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi                temel sorun olarak görülebilir? Azınlık haklarıAçık denizlerin kullanımıHammadde ve Pazar alanlarıMilliyetçilik akımı Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir. "Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah´a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır." (Bakara suresi, 256. ayet)Bu ayette, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine işaret edilmektedir? Serbest düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvveti, düşen cismin;I. Yüzeyinin cinsiII. Yüzey alanıIII. Hızının karesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? “ Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.” Bu ayette “ölçü” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?  Kapı kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.     Yazar nasıl bir psikolojik durum içindedir?   46 sayısının 2 onluğa eşit olabilmesi için sayımızda kaç çıkarmalıyız? Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’ten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır? Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması, geri dönüşümü zorunlu hâle getirmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir.Verilen bilgide geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 1/ 400.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu gerçekte kaç km’dir? “Hava kararırken tramvaydan inince elimde getirdiğim birkaç konserve tenekesini nasıl taşıyacağımı düşünüyordum.”  cümlesinde hangi öğe yoktur.   Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir? Kaval kemiğinin türü nedir?   - Mektup- Telgraf- Dergi- Gazete Yukarıdaki iletişim araçları hangi iletişim türüne örnektir?    Aşağıdakilerden hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilecek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde iman-ibadet ilişkisi daha çok vurgulanmaktadır? “Dayım hafta sonu güzel bir araba aldı.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulamayız?  Zekât verilecek mallar ve zekât oranları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ( I ) Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur. (II ) Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tı. (III )Peygamberimiz doğumundan beş yaşına kadar anne ve babasıyla beraber Mekke’de yaşadı.(IV) Annesi Amine peygamberimiz altı yaşında iken vefat etti.Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in ailesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu cümlelerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?  Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?...” (Lokman suresi, 20. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır? Bireyin eğitimi ilk olarak nerede başlar? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir? Kaynak kitaplara aşağıdakilerin hangisinden ulaşamayız? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?  Manş tüneli, İngiltere ve Fransa’yı denizin altından birleştirmektedir.Ülkemizde aşağıdaki projelerden hangisi denizin altından iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle  Manş tüneli örneğine benzerlik gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır?  Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organlarınoluşturdukları yapıya ne denir? 6?17 dört basamaklı sayısının 3’e bölünebilmesi için ? yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz? “Hikâye, roman ve tiyatro eseri yazmak sadece gördüklerimizi, işittiklerimizi olduğu gibi kâğıda dökmek olsaydı, hepimiz birer hikâyeci, tiyatrocu olurduk. Bizim gözlerimiz önünde de her gün birçok olay geçiyor; biz de hayatımızdabirbirini sevenler, birbirinden nefret edenler, birbiriyle kavga edenler, dövüşünler görüyoruz. Onları olduğu gibi anlatmakla iş bitiverir mi?...” Bu paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?   Hangisi Osmanlı devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalanmasını zorunlu kılan nedenler arasında yoktur?   Emmy : How can we save energy at home, mom?Mother : - - - - .  İslam’ı farklı şehirlere yaymak ve müşriklerin baskısı altındaki Müslümanlara destek bulmak amacıyla Peygamberimiz (as) Mekke dışında gittiği ilk yer hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir