S:1

78 – 40 = 38
38 – 9 = 29
şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

78 – 40 = 3838 – 9 = 29şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "78- 49" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında en çok hangi renk görülür? Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğal ortamda sıvı olarak elde edilen tek metal olup; termometrelerde, altın ve gümüş üretiminde, aynaların sırlanmasında ve pil yapımında kullanılan maden nedir? What would you do if you - - - -a millionaire? 59 ile 483 arasında kaç doğal sayı vardır? Allahın emri gereği gemi yapımına başladı. Gemi insanların kurtuluşu için gerekliydi. Kavminden inkar edenlerdeniz olmayan, göl olmayan, daha doğrusu neye yarayacağını tam anlayamadıkları bu gemiyi yaparken onu her gördüklerinde onunla alay ediyorlardı. O ise Allahın emrini yerine getirme gayreti içindeydi. Günler, aylar geçti ve nihayet geminin yapımı tamamlandı. Yukarıdaki metinde hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? İbadet, insanı Allaha yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Yorucu, yorgan, yorgun sözcüklerinin sözlükteki sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? I. Kırımın fethiII. Preveze SavaşıIII. Giritin fethiIV. İnebahtı SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Akdenizdeki hâkimiyetini güçlendirmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır? Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; Ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin türü sıra- sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Akıl sahibi insanları kendi iradeleri ile iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Peygamberin (s.a.v.) komşuluk ilişkilerimizde dikkat etmemizi tavsiye ettiği hususlardan biri değildir? Hizmet içi eğitimi kapsamında işletme personeline yönelik düzenlenen iş başı eğitimin avantajları ile ilgili yanlış bir açıklama hangi seçenekte yapılmıştır? -Belli şekilleri vardır.-Bulundukları bakın şeklini almazlar.-Akışkan değildirler.Verilen özellikler hangi maddelere aittir? Plan yapmak, zamanı verimli kullanmamızı sağlar.Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi planlı davranmamıştır? Yerden h kadar yükseklikten yatay doğrultuda Vo hızıyla atılan bir cismin yatay atış hareketi içinI. Yatay ve düşey doğrultuda iki boyutta hareket eder.II. Yatay doğrultudaki hızı sabit hızlıdır.III. Düşey doğrultuda serbest düşme hareketi yapar.ifadelerinden hangileri doğrudur? İlk tezkire hangisidir? Gel-git" kelimelerindeki anlam ilişkisi hangi iki sözcük arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde bazı etkenler farklı iklim tiplerinin oluşmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı iklim tiplerinin oluşma sebeplerinden biri değildir? Aşağıda DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? I am from Spain. I am - - - - . Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar? Halit Ziya romancılığının ilk yıllarında Balzac ve Paul Bourgetyi okudu. Bu iki romancıdan insanı, çevresiyle birlikte ele alma düşüncesini öğrendi. Daha sonraki yıllarda Stendhal, Flaubert, Daudet, Dickens gibi romancılardan etkilenerek güçlü bir tekniğe ve sağlam bir roman diline sahip oldu.Bu parçaya göre Halit Ziyanın etkilendiği akımlar aşağıdakilerden hangisidir? Duran bir topa kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir? Spektrumlar ile ilgili;I. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde sürekli spektrum oluşur.II. Her element kendine özgü kesikli (çizgi) spektrum oluşturur.III. Uyarılmış bir atomun yaydığı ışınlar pizmadan geçirilirse emisyon spektrumu oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 1934te kabul edilen bir kanunla herkesin bir soyadı alması kabul edilmiştir. Yine aynı gün kabul edilen başka bir kanunla da ağa, hacı, hoca, bey ,mola, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.Buna göre çıkarılan bu kanunun aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? Einstein was born in Germany on 14th March,1879. He went to school in Munich. Hecouldnt speak until the age of 5. His familywas really worried about him. He trained asa teacher in Physics and Mathematics but hedidnt get a job as a teacher. He worked forSwiss Patent office. He got his doctoratesdegree in 1905. He married twice and hadchildren. He became Professor of Physicsat the university of Prague. He worked atdifferent universities and immigrated to theUSA. He retired in 1945. He wrote a lot ofscientific works and got lots of awards, suchas the Nobel Prize. He died on 18th April,1955.Which one is about his family life? Hangisinde kışın giyilmesi gereken giyecekler yer almaktadır? 3071 kanuna göre inceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri TBMM .......'de gösterilir X ile Y sıvılarının birbiri içinde çözünmediği bilinmektedir. Bu durum;I. X – Y çekiminin, X – X ile Y – Y çekim kuvvetinden daha küçük olmasıII. X ile Ynin molekül içi bağlarının birbirinden farklı olmasıIII. X ile Ynin oda koşullarındaki fiziksel hallerinin birbirinden farklı olmasıyargılarından hangileriyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde sıra olunmasının gerekçelerinden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden biri değildir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili Farsçadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir