S:1

Çevresi 42 cm olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu toplamı 32 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu kaç cm dir?

Çevresi 42 cm olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu toplamı 32 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu kaç cm dir? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
9,19 x 6 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde olasılık söz konusudur? .................. pazara gelmiş. Cümlesinde pazarın kalabalık olduğu ifade etmek için hangi kelime kullanılabilir? Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge, özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir? • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır? Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak sonsuz hayata ne denir?A) KabirB) KıyametC) AhiretD) Cennet Yöneticilerin seçilmesinde kullanılan oy hakkına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu Lisesinde öğrenci olan Şahin psikoloji dersinden yıllık ödev hazırlamış ve yaptığı çalışmanın bir özetini de sınıfında arkadaşlarına sunmuştur. Şahin sunumunda; Psikolojik veriler de diğer bilimlerin verileri gibi kötü amaçlar için kullanılabilir. Bilinçaltı, güdülenme, koşullanma gibi konular üzerinde yapılan araş-tırmalar kötü amaçlarla kullanılabilecek özellikler taşır. Bu nedenle psikoloji bilimsel araştırmalarında insani değerlere, doğa ve hayvan haklarına saygılı olmaya özen göstermelidir sözlerini ifade etmiştir.Şahinin ifadelerine dayanarak, Şahinin psikolojinin aşağıdaki ilkelerinden hangisi üzerine ödev hazırladığı söylenebilir? Milli Mücadele Dönemi nde ilk açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir ? 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetleri sınırlandırılması nedenlerinden biri değildir? Her yıl 23 Nisanda dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram, aşağıdakilerden hangisidir? Beş parmağın beşi bir olmaz atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi x eksenine paralel bir doğrunun denklemidir? yalancılık, nezaket, geçimsiz, dürüstlük, hoşgörü, tembellikYukarıdaki özelliklerden kaç tanesi güven duygumuzu arttırır? Allaha ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi, ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortakn koşardı...(Nahl suresi, 35. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir