S:1

Kenar uzunlukları 20 cm, 30 cm ve 40 cm olan üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarı 40 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha kısadır?

Kenar uzunlukları 20 cm, 30 cm ve 40 cm olan üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarı 40 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha kısadır? sorunun cevabı "30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan Eylül aşağıdakilerden hangisine aittir? Mektep - Okul sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Mustafa Kemal Atatürk TBMMnin açıldığı 23 Nisan ı çocuklara bayram ilan etmesi onun hangi yönünü göstermektedir? Klavyede kaç tane fonksiyon tuşu vardır? 7x + 3y - 5 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A: How can I go to the bank? B: - - - - . Bir tarihçinin araştırmasındaI- Olayları günümüz şartlarına bakarak değerlendirmeII- Farklı kaynakları dikkate almaIII-Olayın geçtiği yerde araştırma yapmayöntemlerinden hangilerini kullanması daha doğru olur? Sırplara karşı yıllarca mücadele veren ve 14 Aralık 1995te Dayton Antlaşmasını imzalayan Bosna- Hersek Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede çocuklar için edebiyat düşüncesi ve pratiği 1970lerin ortalarından itibaren bir atılım gerçekleştirir. Dönemin yazarları, bu bağlamda pek çok eser kaleme alır; uyarlamalar yapar; başka dillerden çevirilerle alanı daha da zenginleştirir. 1979 Dünya Çocuk Yılı ile birlikte Türkiyede çocuklar için edebiyat, süreli yayınlara da uzanacak şekilde, ciddi ölçüde edebiyat ortamının bir parçası olur. 1980ler, 1990lar bir bakıma sıçrama tahtası olur. 2000ler ise alanın özerkliğini tescil ettiği yıllar olarak tarihe geçer. Bununla birlikte eskiden kalma alışkanlıklar da devam eder. Çocuklar için olmayan, kahramanı çocuk olan veya çocuklardan bahseden öyküler de çocuklar için edebiyat kapsamında yayımlanmaya devam eder.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 29 sayısının onlar ve birler basamağının çarpımının 27 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi uyduların uzaya gönderiliş amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ulus sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halindedir? Kardeşim sokakta koşarken düştü cümlesinde hangi kelime sesli uyumuna uymayan bir ek almıştır? 20 ve 32 nin ortak bölenleri toplamı kaçtır? Ders kelimesi, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Elektrik sobalarında - - - - olan nikel-krom tel kullanılır. Verilen cümleyi doğru bir şekilde tamamlamak için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuzdur? I. Yersiz ve abartılı söyleyişten kaçınılmalıdır.II. Abartılı jest ve mimiklerle dikkat çekilmelidir.III. Konuşulan konuya hâkim olunmalıdır.IV. Uzun ve süslü cümlelerle dinleyenlerin etkilenmesi sağlanmalıdır.Numaralanmış özelliklerden hangisi söylev için yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasında alınması gereken önlemlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir