S:1

"1868"sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur?

"1868"sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? sorunun cevabı "1870" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Beslenme koşullarıII. Nüfus planlamalarıIII. Sağlık hizmetleriBir ülkenin nüfusunun ortalama yaşam süresi üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? İslam’da kadının yeri ve değeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Giysi temizliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? -Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine denir.-“Bir varmış bir yokmuş “diye başlar-Gerçeklik payı yoktur-Kişiler hayali olup genellikle çocuklara hitap ederYukarıda anlatılan edebi eser türü aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? Madencilikte cevherdeki bazı maddeleri elde etmek için kullanılan yüzdürme ile ayırma yönteminin teknikteki adı nedir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten önce vefat etmiştir? Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?       Bir dik açı ile en büyük doğal sayı olan geniş açının toplamı kaçtır? Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmasının;I.            Yeniliklerin önünün açılmasıII.            Sınırların genişlemesiIII.            Devlet otoritesinin güçlenmesigelişmelerinden hangilerini sağladığı savunulabilir?    Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki en pahalı  ulaşımtürüdür?  ”Savaş” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.”  (Mâide suresi, 120. ayet.)Bu ayet Allah’ın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Bir gün bir sahabe Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe’ye, Hz. Peygamberin ahlakı hakkında soru sormuştu.Hz. Aişe : “Sen, Kur’an okuyor musun?”dedi.Sahabe  : “Evet, okuyorum” deyince,Hz. Aişe : ‘‘İşte, Allah’ ın Elçisinin ahlakı, Kur’an ahlakı idi.” dedi. (Müslim,Salatü’l-Müsafirin,139)Bu konuşma metnine dayanarak aşağıdaki hangi sonucu çıkaramayız? Kalbin hangi özelliği kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlar?  Güğüm bir gün testiye, ‘‘Yola çıkalım.’’ dedi. Testi, ‘‘Korkarım ben.’’ diyerek evde kalmak istedi.Bu parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir? Rick  :- - - - do you have a hair-cut?Terry  : Once a month İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?  Zamir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘gelmek’’ sözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi öznel (kişiden kişiye göre değişen) bir cümledir? Hava ortamında hareket eden bir uçakla ilgili;I. Hava akımı uçakla aynı yönde ise uçağın hızı artar.II. Hava akımı uçağın hareket yönünün tersi yönde ise uçağın hızı  azalır.III. Hava akımı uçağın hareket doğrultusundan farklı bir doğrultuda ise, uçak kendi hızı ve havanın hızının bileşkesi yönünde hareket eder.yargılardan hangileri doğrudur? “Ece dün okul bahçesinde yere düşmüş.”  tümcesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün yazılış amaçlarından biri değildir? 408 m kumaşın çeyreği ile pantolon diktik. Geriye kalanın yarısının 25 m fazlası ile gömlek diktik. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? 2 metre kumaş 50 liradır. 14 metre kumaş kaç liradır? Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda, bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir.İstenilen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol, aşağıdakilerden hangisidir? (sbs-2010)  Düşman yine öz yurduna el attı,Mezarından ata’n kılıç uzattı!Yürü, diyor, hakkı zulüm kanattı!Attilâ’nın oğlusun sen, unutmaBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? ülkemizde en çok Kastamonu-Küre ve Artvin-Murgul’da çıkartılır. Elektrik ve elektronik sanayinde kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I ……..…. watch horror films when I was young. I wasn’t afraid of them.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir