S:1

3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır?

3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? sorunun cevabı "4494" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Cumhuriyet Cad. 8025 Nolu Sok. No:5 Şahinbey/ GaziantepAdresini bu şekilde yazan Gülizar hangi bilgiyi yazmayı unutmuştur? Ahmet ve ben mangal yakarız. cümlesinde altı çizili kelime grubu yerine hangisi gelebilir? Arkadaşımız aşağıdakilerden hangisini isterse mümkünse reddetmemeliyiz? Hudeybiye antlaşmasının en önemli sonucu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır? Susan : Dont throw that can.Jack : Why?Susan : - - - -. For example, I always plant flowers in cans. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık ( ihtimal) anlamı vardır? Kağıt, cam, metal ve plastik çöp değildir. Bunların geri dönüşümünü yapmak ......... katkı sağlar. Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisine virgül konulmalıdır? Peygamberimize Kuranı Kerim nerede indirilmeye başlanmıştır ? Doğruluğu açıkça belli olan ve ispatlanmaya gerek olmayan önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Ben, ana dilini iyi bilmeyen kişilerin anlattıklarının gerçek düşünceleri olduğundan daima kuşkulanırım. Çünkü ana dili iyi bilinmeden beynin ürünü olan düşünce, gerçek biçimine ulaşamaz; düşünceler tam olarak biçimlenemeyince de anlatılmak istenenle söylenenler çelişebilir.Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Kayan yıldızı dondurur Ardahanın kışları dizesinde Ardahanın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnek gösterilemez? 35+49 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Peygamberimizin Medinedeki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur? Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletlerinin desteği ile Yunanlılar Batı Anadoluyu işgale başladı. Yunanlıların yaptığı savaşlarda yenilgiye uğraması üzerine İtalyanlar ve Fransızlar Anadoluda işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Every Sunday afternoon, I meet my friends at the cinema to see a film. Gözde is usually on time but Bülent always comeslate. Hes not .......... . Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ‘ bağ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dahili donanımlardan biri değildir? I. Hz. Musa – Tevrat II. Hz. Davud – Zebur III. Hz. İsa – İncilYukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Nilay, içeceği sütün soğuk veya sıcak olduğunu hangi duyu organıyla anlar. Ülke sınırları dışına doğru gerçekleşen göçlere ne ad verilir? 32 sayısının 11 katı ile 28 sayısının 7 katı arasında kaç fark vardır ? Tüm sosyal örgütlerde............ esası vardır ve bu örgütlerin gelirleri ............... karşılanır. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? 751 yılındaki - - - - sayesinde Müslüman Arap toplulukları ile başlayan yakınlaşma, Türklerin 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler hâlinde Müslüman olması ile sonuçlanmıştır.Verilen bilgiler doğrultusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ilde görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Emre arkadaşının bilgisayarında görüp çok beğendiği araba yarışı oyununu internetten indirerek kendi bilgisayarına yükledi. Emre oyunu oynamaya başladı fakat oyunda üçüncü bölümü geçtikten sonra diğer bölümleri oynamaya devam edebilmesi için oyunun lisansını satın alınız diye bir uyarı ile karşılaştı. Emre neden böyle bir uyarı ile karşılaşmıştır? Açık sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? ☐34∆ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre ☐ yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. sözü aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? Hangisi geleneksel örgütlerin özelliklerinden değildir? Savaş öncesi Peygamber Efendimiz elli kişilik bir okçu grubunu tepeye yerleştirdi. Kesin bir dille yerlerini terk etmemelerini emretti. Fakat Müslümanların galip geldiğini gören sahabeler ganimet toplamak için yerlerini terk ettiler. Bunu gören düşman ordusu o yönden Müslümanlara saldırmaya başladı. Sonuçta, Peygamber Efendimiz yaralanırken, Hz.Hamza gibi birçok sahabe de şehit oldu. Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Vücudumuzun dengesini ....................................................... sağlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir noktadan başlayıp sonsuza kadar uzayan düz çizgiye .................. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir