S:1

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü tür olarak diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü tür olarak diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Gelmişti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Uhud Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? .......................... temiz olanları sever Temizlik ............................yarısıdır. Yukarıda boş yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir Hangi seçenekte verilen ışık kaynağı ile ilgili bilgi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi‟nde alınan kararlardan biri değildir? Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? They were watching a scary movie - - - - I was doing my homework. Allaha şükür, verdiği tüm nimetler için ona teşekkür etmektir. Rabbimiz Allaha ............................ ya da ............................ gibi sözlerle teşekkür ederiz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? Sezen and her family .............. on a picnic yesterday. Kazada yaralanan biri için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim, cümlenin anlamına uymamaktadır? 96 balonun 3/8 kırmızıdır. Geriye kalanlar yeşil ise yeşil renkli balonların sayısı kaçtır? Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bilgili ve erdemli kişi çok konuşmaz, bilgiçlik taslamaz. Pek çok kültürde, çok ve gereksiz konuşan insanların durumu farklı şekillerde anlatılmıştır. Bizim kültürümüzde bu durumu anlatmak için ‟- - - - atasözü kullanılır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Altından bir tepsi gibi Ay,Gülerek pencereme yaklaşıyor.Çevresinde pırıl pırıl yıldızlarGökyüzü benimle kucaklaşıyor. (Açıl Susam Açıl'dan) Dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa ( D ) yanlışsa ( Y ) yazınız (....) Beyt-i Makdisi (Mescidi aksayı) inşa eden Hz. Süleyman (as)dır.(....) Hz süleymanın Allaha inanmaya çağırdığı Belkıs hükümdarın topluluğu ineklere tapıyordu.(....) Allahın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelere Din denir.(....) Cinler gelecek hakkında bilgi sahibidirler. (....) Hz Davut ve Hz Süleyman israiloğullarına Allahın gönderdiği peygamberlerden değildirler. Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Dünya Çapında Ağı (www) icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Servis ücreti olarak 25₺nin alındığı bir okul gezisine katılmak isteyen Nihalin en az kaç parası olmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir