S:1

Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır?

Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır? sorunun cevabı "Kepçekulak, çam ağacına çıkmış." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
If you continue to intake too many calories, - - - - . Aşağıdakilerin hangisinde eylemin ortaklaşa yapıldığı anlatılmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde ilk ve son Peygamber isimleri doğru olarak verilmiştir? Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir? Hangisi bir cümledir? Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli bir oyuncak arabanın hızını 1/10 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuvvet kaç N dur? Aşağıdaki Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarından hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aç sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? I eat .................... jam once a week Siz şehirleri nasıl gezersiniz? Ben yürüyerek gezerim. Otele yerleştikten sonra bir şehir planı alıp otelin yerini işaretlerim. Otelin adresinin bulunduğu kartı cüzdanıma yerleştirdikten sonra kendimi sokaklara atarım. Kaybolma korkum olmadığından rahatça dolaşırım. Sonra otelime döner, günün yorgunluğunu çıkarmak için güzel bir kahve içerim.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisinde nereye sorusunun cevabı vardır? 2 ton 300 kg kömürün 850 kgı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır? Şimdi şehirlere göç edenlere bir sorum var ( ) Darmadağın ama sıcak görünüşlü( ) tavukların dolaştığı ( ) çardaklı köy bahçelerini neden bırakıp geldiniz bu şehre ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bir bilgisayarın işlem yeteneği ve hızı aşağıdaki parçalardan hangisinin yeteneği ve hızıyla doğrudan ilgilidir? İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı sağlayan insandır diyen bir kişi aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır? 2100 - 2200 - 2300 - ............. - 2500 Yukarıdaki ritmik saymada noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Eymen is good - - - - tennis. He plays well. Kurtuluş Savaşı Hangi cephede yapılmamıştır? Henry : - - - - - - - - - - - - - -?Mr. Luidwick : I became a doctor in 2012. 84 x 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammedin ailesinin seçkin özelliklerinden değildir? 19m kaç milimetredir? Monosakkaritler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Basit bir elektrik devresinde kullanılan pilingörevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir? Çin 1979 yılından beri uygulamış olduğu tek çocuk politikasından vazgeçme yönünde bir eğilim izlemektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? Doğal bitki örtüsü korunması aşağıdaki afetlerden hangisinden korunmada etkili değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır? İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle ........................oluşur. . Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam Dinine göre kişinin ibadetlerle yükümlü olması için gerekli özelliklerden biri değildir? Allahın doksan dokuz ismine ne ad verilir? Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? Sarı mavi ve siyahı çok severim. Cümlesinde virgül hangi sözcükten sonra konur? İyi bir portfolyoda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez? Paris Barış Konferansında Yunanlılar, sahte belgeler sunarak Ege Bölgesinde yaşayan halkın çoğunluğunun Rumlardan oluştuğunu ileri sürmüş, bütün Ege Adalarının, Trakyanın ve Batı Anadolunun kendilerine verilmesini istemiştir.Buna göre Yunanlılar, aşağıdakilerden hangisinin maddelerini hayata geçirmek istemişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına örnektir? Betül' ün 14, Cemalin 5 kitabı var. İkisinin toplam kaç kitabı vardır? Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi Milli Egemenlik ilkesine dayanmaktadır? Saat 20.45 te başlayan film 1 saat 45 dakika sürüyor. Film saat kaçta bitmiştir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir