Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Kaçıncı gün size geleceklerdi?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sanat akımları ve do-ğum yerleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Osmanlıların;• Cenevizlilerden 1460 yılında Amasra’yı,• 1461 yılında Trabzon İparatorluğ’nu,• 1475 yılında Kırım’daki Ceneviz kolonilerindenKefe, Azak ve Mengü şhirlerinialmaları, Osmanlı Devleti’ne en çok aşağıdakihangi alanda katkı sağlamıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir? Delete tuşunun görevi nedir?  Annem 12 kg salçayı biri diğerinden bir kilogram fazla salça alan üç kavanoza doldurdu. En küçük kavanozda kaç kilogram salça bulunur? Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? “Emgek” kelimesinden “zahmet”e, “eziyet”e ve son olarak “emek”e nasıl dönülmüş? “Takat”tan “dayanma gücü”ne, “başarım”a, ardından “performans”a nasıl geçilmiş?Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.), Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi.Peygamberimizin, inşaatında bizzat çalıştığı bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi Kütüb-i Sitte’de yer almaz? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne- yüklem uygunsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?