S:1

Aşağıdaki ‘şu sözcüklerinden hangisi işaret sıfatı değildir?

Aşağıdaki ‘şu sözcüklerinden hangisi işaret sıfatı değildir? sorunun cevabı "Şunlar bizim değil." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? What should we do to protect the environment? Seçeneklerin hangisinde açmak kelimesi ''bir yeri hizmete sunmak'' anlamında kullanılmıştır? Sağlıklı büyümesi gereken bir çocuk aşağıdakilerden hangisi yapmamalıdır? Az sözle çok şey anlatabilenler yetenekli kimselerdir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Minelin ev ödevi, bilgisayardaki tabloda yer alan bilgilerden yararlanarak illerin nüfus yoğunluklarını bulmaktır.Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürün ve aletlerin yararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet göstermez? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir? Hz. Muhammed (sav.), Kabenin onarımı sırasında Hacerül Esvet taşının yerleştirilmesinde anlaşmazlık çıkınca hakem olarak seçilmişti. Bu karardan herkes memnun olmuştu.Bu durum Hz. Muhammed (sav.)in hangi yö- nünü göstermektedir? Eczacıbaşı / Fenerbahçe arasında oynanan bayan voleybol final müsabakası saat 18:00 başlamış 20:37 de bitmiştir. Müsabaka kaç ne kadar sürmüştür? Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde sayı değeri toplamı en büyüktür? Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Küçük bir çocuk için arabada yolculuk edebileceği en güvenli yer neresidir? Bir doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasında kalan parçaya ................. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I .......... a lot of friendly people when I visited Egypt. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarından biridir? Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilgilidir? Fosilleri inceleyen bilim dalına ve bilim insanına verilen isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir? 30 x ( 82 − 23 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi aldığı ekle geçişli olmuştur? Cemil 16 yaşındadır.Babası cemil in yaşının 3 katından 4 eksik yaşta olduğuna göre Cemil ile babasının yaşları toplamı kaçtır? Ahmetin bugün eve geleceğini zannetmiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam yönünden bu cümleyle aynıdır? Aşağıdaki isimlerden hangisi peygamberimizin aile fertlerinden veya akrabalarından birisine ait bir isim değildir ? A: - - - - ?B: I am Italian. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır? Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır? 8365 sayısından başlayarak ileriye doğru 1000er ritmik saydığımızda 4. sayı kaç olur? Pontuslu Rumların Karadeniz Bölgesinde Türklere saldırmaları,buna karşılık Türklerin de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi,Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir? Yayınevimizin - - - - kitapları arasında geçmişimizdeki derin bir yaraya parmak basan bu eser var.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki- lerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşını hangi ilimizde başlattı? Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay tarafından yazılmış bir romandır? ma - pı- ra - la - ka - saYukarıda verilen hecelerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulamaz? Uzmanlara göre yaşamımızın pek çok alanında bir işi yapmaktan kaçınmamızın ya da işi yapmayı ertelememizin nedeni, hissettiğimiz korku ve endişelerdir. İşi daha en başından ‟çok zor olarak tanımlamamız, sonunda başarısız olmaktan, eleştirilmekten korkmamız gibi nedenler bizi erteleme davranışına iter. Aslında işlerimizi erteleyerek yeteneklerimizin sorgulanmasından kaçmaya çalışırız. ‟Neyse sonra başlarım., ‟Henüz vakit var. gibi cümleler, erteleyen insanların en sık kullandığı cümlelerdir.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi insanların erteleme davranışının sebeplerinden biri değildir? Osmanlı Devletinde ‘‘seyfiye denilen askeri bürokrasinin Divanıhümayundaki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir