S:1

Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır?

Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır? sorunun cevabı "Mermer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi soyuttur? 75 cm uzunluğundaki lastik her iki ucundan 70 mm uzatılıyor. Lastiğin uzunluğu ne kadar olur? Canlıların doğal ortamda yaşamlarını devam ettirmesi için çevreye uyum sağlamasına adaptasyon denir.Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Ödül sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı vardır? Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir? İnsan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenilirliğin çok önemli bir yeri vardır. Arkadaşlıklar, dostluklar ve evlilikler güven üzerine kurulur. İslamın en önemli buyruklarından biri güvenilir olmaktır.Aşağıdaki hadislerden hangisi bu metinle ilişkilendirilemez? Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu bir öğe değildir? I. Nasrettin Hoca FıkralarıII. Oğuz Kağan DestanıIII. Dede Korkut MasallarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Millî kültürü yansıtan ögelerdendir? Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? (I) Eserinde kendinden önceki yazarların izleri görülüyor.(II) Konu, biçim, sayfa sayısı...aklınıza ne gelirse.(III) Ama bu kitabında onlarınkine benzeyen bir dil kullanılmış.(IV) İşte gerçek yazar çevresindeki örneklerden yararlanıp kendisini oluşturan kişidir.Yukarıdaki paragrafın kaç numaralı cümlesinde özgünlükten bahsedilebilir? 1) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,2) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,3) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.4) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kınama cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretimde plan yapmanın faydalarından değildir? Bir kasanın içerisinde 30 şişe süt bulunmaktır. Rafa dizerken görevlinin elinden kayarak şişelerin %10unu kırıldığına göre geriye kaç sağlam şişe kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir? Bilgisayar ve sosyal kullanım siteleri (Twitter, Facebook Youtube vb.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. Peygamberimizin amcasının adı ...........................dır. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? En küçük dar açı kaç derecedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? Kaya öğretmene 12 tane kitap verdi. Ersin de 14 tane kitap verdi.Öğretmenin kaç tane kitabı oldu? Verilen maddelerden hangisi karışım değildir? Başak, 6 yıl sonra 25 yaşında olacak. 3 yıl önce kaç yaşındaydı? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yağmur, İstanbula garip bir kış serinliği getirdi.Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılır? Elektrik enerjisinin dikkatsiz bir şekilde kullanılması sonucu meydana gelen tehlikeli olaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ramazan ayında yolculuk ve hastalık gibi geçerli bir mazeret nedeniyle oruç tutamayanların daha sonra tutamadıkları oruç sayısınca tuttukları oruç, aşağıdakileden hangisidir? Eşkenar bir üçgenin bir kenarı 18 cm olduğuna göre çevresi kaç cmdir? I. Robert BrownII. T. SchwannIII. R. VirchowYukarıda verilen bilim insanlarından hangilerinin hücreyle ilgili çalışması olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Ahmet, bütün çocuklar gibi ................ çok sever. cümlesinde noktalı yere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? Namaz kılarken Kurandan bir bölüm okumaya verilen ad nedir? Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir ? Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkûm olmamak gerekir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır? (-4-2) : (-4+2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Fazla miktarlarda alındıklarında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir