S:1

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki tarihi mekânlara bir örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki tarihi mekânlara bir örnektir? sorunun cevabı "Nemrut Dağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hasan, Hüseyin 8, İlker 7 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Siz de kedileri sever misiniz ( ) Masum masum bakan gözleri ( ) insanın içini rahatlatan sesleri vardır ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? "O, çok büyük ve görkemli bir binaydı."cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? Demir kap ve plastik kap içine eşit miktarlarda buz konulup sıcak bir ortama konuluyor. Bununla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Geniş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Karaman’da bir otelin  100 odası bulunmaktadır. Odaların 55 tanesinde 3 yatak 15 tanesinde 4’er yatak geri kalanlarında 2’şer yatak vardır. Bu otelin yatak kapasitesi kaçtır ? Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? Hz. Muhammed’in (s.a.v) soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” atasözü ile asıl anlatılmak istenen düşünce nedir?  Aşağıdakilerden hangisi cümledir?  Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetle- rin insana kazandırdıkları arasında sayılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna konan noktalama işareti yanlıştır? Bafa Gölü hangi ilimizdedir? 74 sayısı aşağıdakilerden hangisi onluğa yuvarlanır? Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk harflerinin kabulü sonrasında yeni harflerin halka öğretilmesini sağlamak amacıyla 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Talimatnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu talimatname ile 16-45 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin devam edeceği % 65’i köylerde olmak üzere 54.050 derslik açılmıştır.Bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? Hz. Muhammed hayvanların aç-susuz bırakılmalarını ve hayvanlara fazla yük vurulmasını istemezdi.  Onlara eziyet edilmesini ve haksız yere öldürülmelerini yasaklamıştır. Burada peygamberimizin ön plana çıkan  özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? “Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? - Kanunlar önünde eşitlik vardır                       -Çoğunluğun kararı üstün tutulur-Kişi Hürriyeti esas alınır      -Yöneticiler belli bir süre için halkın seçimi ile belirlenir Yukarıda özellikleri verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,“açık” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda  kullanılmıştır?   Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?  2 saat 24 dakika= …………… dakika “Arkadaşım Meryem, benim gibi iyi yüzer.” Cümlesinde karşılaştırma ifadesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kemiklere ait olan,1. Sarı kemik iliği 2. Kemik zarı 3. Süngerimsi kemikyapılardan hangileri bütün kemik çeşitlerinde bulunur? Emrah' ın kitaplığının her rafında 26 kitap vardır. Kitaplıkta 10 raf bulunduğuna göre ​Emrah' ın kaç kitabı vardır? Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır? 4 onluk 6 birlik + 3 onluk 2 birlik işleminin sonucu kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisinde cansız varlık ismi verilmiştir? Mary : Can I use your laptop? Ann   : - - - - . It is broken. I. Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,   Bir yanlışı düzeltircesine açmış;   Gelmiş ta ağzımın kenarında    Konuşur durur.II.Benim yârim bana yalan söylemez,   Söylerse de gıybetimi eylemez,   El yanında ikrarını söylemez,   Elleri uyut da gel dedi bana.Bu şiirlerin ait olduğu edebî gelenek sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?  • Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.• Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup “vatan şairi” olarak anılır.Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk’ü hangi alanda etkilemiştir? Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi eksiltili cümledir?   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerindendir? Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan asitlerin ve bazların olumlu - olumsuz etkileri arasında aşağı-dakilerden hangisi yer almaz? 84 213 - 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir