S:1

Yazları serin, kışları ılık ve yağışlı olan bölgenin bitki örtüsü nedir?

Yazları serin, kışları ılık ve yağışlı olan bölgenin bitki örtüsü nedir? sorunun cevabı "Maki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak o yüce ve dokunaklı tabiat karamsar ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sessiz, geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalırdı? Bu metinde insan ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kıtasındadır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda olmak zorundadır? Millet aynı topraklar üzerinde yaşayan ortak bir geçmişi ile örf ve adetleri olan, aynı dili konuşan insanların oluşturduğu topluluğa denir. Yukarıdaki parçada milleti oluşturan unsurlardan hangisine değinilmemiştir? Toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme anlamı vardır? Göktürk Abidelerini ilk defa okuyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Şehir yaşantısında komşuluk ilşkileri zayıflamıştır. Bu nedenle komşu çocukları pek görüşememekte ve birlikte zaman geçiremektedir. Çocuklar bir araya gelmedikleri için arkadaşlık ilişkileri gelişememektedir. Bunun önemli sonuçları, ......... ......... çocuk oyunlarının sayısının azalması hatta bazılarının unutulmasıdır.Paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse anlatım doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Kalemlik kelimesindeki ünlü (sesli) harfler hangileridir? Bitkisel yağ elde etmek amacıyla ekilen bir bitki türünü zararlı bir böcek türüne karşı dayanıklı hâle getirmek için kullanılan yöntemlerden biri olan gen aktarımı, bu bitki türüne uygulanmıştır. Bir süre sonra bu bitkinin hastalanmadığı, bitkiye zarar veren böceklerin azaldığı görülmüştür. Bunun sonucunda yakındaki başka bir ekim alanında bu bitkiye benzer yabani bir bitki türünün hızla yayıldığı ve gen aktarımı yapılmış olan bitkinin yetiştiği alanı kaplamaya başladığı tespit edilmiştir.Bu durumla ilgiliI. Dayanıklı bitki türleri elde etmenin tek yolu gen aktarımı yapmaktır.II. Biyoteknolojik uygulamaların olumsuz sonuçları olabilir.III. Genetik çalışmalar biyoteknoloji uygulamalarında da kullanılmaktadır.çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? Aşağıdaki harflerden hangisi "ince" harftir? Osmanlı Devletinde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.Bu durum Osmanlı Devletinin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? Mardin evlerinin neredeyse tamamının yapımında da kullanılan malzeme taştır, bu taşlar normal taştan ayrı olarak açık renkli sarımsı bir yapıdadır. Mardin de yapı malzemesi olarak taş tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 317 254 doğal sayısının binler basamağındaki rakamının basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamının basamak değerinin toplamı kaçtır? Selanikin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle şehrin sosyal yapısına vurgu yapılmıştır? Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır;I. Orta Asyada bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.Verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devletine ait olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır? Boyunun uzunluğu 160 cm olan Elif kardeşi ile yanyana durmaktadır. Elifin gölgesinin uzunluğu 2 m kardeşinin gölgesinin uzunluğu 1,5 m olduğunagöre kardeşinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? 1. Televizyonda belgesel seyretmek çok zevklidir.2. Tarih bilgisi için öğrencilerin Çanakkaleyi gezdirilmesi şarttır.3. Toplum hizmetleri vergiler sayesinde yerine getirilir.4. İstanbul dünyanın en güzel kentidir.Yukarıdaki cümlelerden hangileri görüş cümlesi değildir? Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir?"_ r i t e" Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek olamaz? İslama davet edildiği vakit hiç tereddüt etmeden iman etmiştir. Peygamber Efendimizin bildirdiği her şeye inanıp Onu doğrulamıştır. Bu nedenle kendisine Sıddık lakabı verilmiştir. Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakiler- den hangisidir? Başımızın üstünde nereden geldiği bilinmeyen bir rüzgâr esiyordu. Bu rüzgâr, kızgın çöllerin içinden çıkarak alnımızı bir alev gibi yakıyordu.Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? I. Bu hızla gidersen ağaca çarpacaksın.II. Kurban Bayramında dayımı ziyaret ettik.III. Milli maç saat 16.00da başlayacak.IV. Dün fırından ekmek aldım.Kader ve kaza kavramları düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre yazılı sınava başvuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Jeotermal enerjiyi diğer yenilenebilir enerjilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen olmak isteyen Ayşe, babası tarafından 4. sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Ayşenin bir işte çalışarak para kazanmasını istemektedir.Bu durum Ayşenin aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiğini gösterir? Bir satıcı satacağı cevizleri 5 kilogramlık 7 poşete koyuyor. Cevizlerin tamamı kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi su çekme bakımından diğerlerinden farklıdır? Güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliğe ne ad verilir? Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir? Urartulara ait mezarlar incelendiğinde, oda ve ev biçiminde yapıldığı ayrıca içlerine çeşitli eşyalar konulduğu görülmüştür.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden değildir? Emel öğretmen, sağlıklı beslenme için bir liste verecektir. Buna göre hangisini verirse doğru olmaz? ... Namaz, hayâsızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar...(Ankebût suresi 45. ayet)Bu ayet hangi tür temizliğe işaret etmektedir? Aşağıda kelimeler hecelerine ayrılmıştır. Bunlardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir