S:1

Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir? sorunun cevabı "Ölçekle çizilirler." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Selamlaşma Kuralları ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir? The Trablusgarp Battle has a special place in his life because ............................... Peygamberimizin doğduğu bölgede hangi inanç grubu yoktur ? Boş bir odada konuşulan sesin, eşya dolu odada konuşulan sesten daha fazla yankı yapmasının nedeni nedir? Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan iletişimi hızlandıran teknolojilere .................................................... denir. Boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir? Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı özellikleri arasında yer almaz? Yeryüzü olarak da adlandırılan, insanların yaşadığı katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Gözlerime çökerken ağır uyku sisleriÇiçekliyor duvarı ocağın akisleriBu akisle duvarda çizgiler beliriyorKalbime ateş gibi şu satırlar giriyorBu dizelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırmak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hangi ses, kaynağı bakımından farklıdır? Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta (.) konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisini tarımda kullanırız? Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir? Olumlu iletişimin ilk basamağı hangisidir? Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiftçi ilk yıl 4130 kg buğday üretmiş, ikinci yıl birinci yıldan 723 kg fazla buğday üretmiştir. Çiftçinin iki yıl arasında üretilen buğday miktarı farkı kaçtır? Aşağıdaki metabolizma olaylarının gerçekleşmesi için verilenlerin hangisinde ATP molekülünün hidrolizine gerek yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların özelliklerini belirten birden fazla sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en fazladır? Göçmen kuşlar geri döner.Ağaçlar çiçek açar.Havalar ısınmaya başlar.Yağmur çok yağar.Yukarıda hangi mevsimin özellikleri verilmiştir? Gitmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bir dileği bildirmek için kurum ve kuruluşlara yazılan, imzamızın ve adresimizin yer aldığı yazılara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özelliklerindendir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnektir? Nikel tozu + talaş karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi "satranç" kelimesinin son harfi ile başlamıştır? Bir yılı aşkın süredir bizde kalıyor. Cümlesinde yıl kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Mustafa Kemale kazandığı ..................................... Zaferi nedeniyle TBMMtarafından mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmiştir.Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsan dişi üreme sisteminde döl yatağının iç kısmında bulunan ve mukus salgılayıp bol miktarda kan damarı taşıyan tabaka aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Peygamberimizin Mekkeden Medineye göç etmesi olayına ne ad verilir? Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi ülkemizde görülmez? 1- masal 2- anlattı 3- dedem 4- bize Yukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? • Şekerli su• Ayran• Hava• SütYukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır? Serdar bayramda elindeki 60 tl yi 6 yeğenine eşit olarak dağıtıyor. Buna göre Serdar her bir yeğenine kaç lira vermiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı vardır? 389 sayısında yüzler basamağı 2 azaltılırsa, birler basamağı 3 azaltılırsa yeni sayı ne olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir