S:1

I. Kasaba - köy - il - ilçe
II. Köy - kasaba - ilçe - il
III. İlçe - il - köy - kasaba
IV. İl - ilçe - kasaba - köy
Yukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

I. Kasaba - köy - il - ilçeII. Köy - kasaba - ilçe - ilIII. İlçe - il - köy - kasabaIV. İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç günde olur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aşağıdaki soruşturma izni verilenler hakkında hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? Hangi cümlede birleşik sözcük vardır? Bir manav kilogramı 70 Krden aldığı patatesi 45 Kr. den satıyor. Manav 6 kg patates sattığında kaç Kr. zarar eder? Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? 10, 16, 12, 10Yukarıdaki veri grubuna hangi sayı eklenirse veri grubunun aritmetik ortalaması değişmez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir? 5318 - 4214 Çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk hâline dönemez? Ok değmiş yara sızlarYaralının hâlindenNe bilsim yarasızlarBu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Bir düzine kitap 96 liradır. Bu kitaplardan 4 tane alan biri ne kadar öder? Bir sunu hazırlamak, metin ya da resimlere efekt vermek için kullanabileceğimiz en uygun program aşağıdakilerden hangisidir? Evrendeki varlıkların kendiliğinden oluşamayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür? Türkiye Nüfus Haritasını inceleyen bir öğrenci, nüfusun öncelikle Marmara Denizi çevresinde yer alan illerde (İstanbul – Bursa - Kocaeli) yoğunlaştığını görür. Bu durumda bölgenin hangi özelliğinin etkisi olduğu söylenemez? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ? Hz Muhammede sevgimizi bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ...................... denir. Boşluk nasıl doldurulmalıdır? 1- artık yaşlandım2- çamura3- gücüm kalmadı4- onu renklendirecek5- biçim verecek6- pişirecekYukarıda numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Türkiyede bağımsız bir akademik birim olarak Psikoloji bölümü ilk kez aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi özel isim olarak da kullanılır? 45 lira harcayan Yiğit in cebinde 28 lirası kalmıştır. Yiğitin başlangıçta kaç lira parası vardır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? 1.Sulu boya kutusunun kapağı açılır.2.Fırça önce boyaya, sonra kağıda sürülür.3.Fırça alınır ve ıslatılır.Yukarıda sulu boya yapmanın aşamaları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır? Ekvatorun 4440 km. kuzeyinde yer alan Bursa şehrinin yerel saati Başlangıç meridyeninden 116 dk. ileridir.Buna göre, Bursa şehrinin paralel ve meridyen de- ğerleri aşağıdakilerden hangisidir? Artuklular zamanında yaşayan ve sibernetiğin kurucusu sayılan bilim adamıkimdir? Boğmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde değişmece (mecaz) anlamında kullanılmamıştır? Binde Birler Basamağı : 7 Yüzde Birler Basamağı :0 Onda Birler Basamağı :8 Onlar Basamağı :6 Yukarıda basamak adları verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Dersler( )okul başladı mı erkenden kalka-rım( ) cümlesinde hangi noktalama işareti kullanılır? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? Vücudun denge ve hareket merkezi olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 1 şişe meyve suyunun fiyatı 2 liradır. 1 koli meyve suyunun fiyatı 24 lira olduğuna göre kolide kaç şişe meyve suyu bulunduğu aşağıdaki denklemlerden hangisi ile hesaplanabilir? Millî Kongre Cemiyeti vatanın kurtuluşu için çalışan bütün millî kuvvetleri bir çatı altında toplamaya çalışmıştır.Buna göre Millî Kongre Cemiyeti vatanın kurtuluşunu aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi vardır? Aşağıdakilerden hangisi, ilaç kullanımında yapılan hatalı davranışlardandır? 1921 Anayasasında devlet başkanının kim olduğuna yönelik ifadeler yer almazken, 1923 sonrasında yönetim biçimi ve devlet başkanı ifadeleri anayasaya eklenmiştir. Bu durumda:I. Saltanatın kaldırılmasıII. Cumhuriyetin ilanıIII. Kabine sistemine geçilmesigelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Ecyat Kalesini Osmanlılar, aşağıdaki yerlerden hangisini korumak amacıyla inşa etmişlerdir? Zararlı alışkanlıklara başlamada aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Dünyanın tüm güzelliklerinin........paylaşılmasını istiyoruz. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? 715,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir