S:1

Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir?

Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir? sorunun cevabı "kanunlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Günde 11 sayfa okuyan Eyüp,bir yılda kaç sayfa kitap okumuş olur ? Yiyebileceğinden fazla yemeği tabağına alan kişi yemeği .........etmiş olur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir? "Çocuğu beşiğe koydu." cümlesinde hangisi iş bildiriyor? x pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12 ve en küçük ortak katı 72dir.Buna göre x kaçtır? Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1 tanesi 160 Kr olan kalemlerden 6 tanesi kaç Kr ‘ dir ? Sesteş sözcükler bir arada kullanılarak cinas sanatı yapılır.Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır? Aşağıdakilerden hangisi Selam kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir? Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir? 60 ‘a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 2 ‘nin kuvvetidir? I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesiII. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesiIII. Tarım arazilerinin ağaçlandırılmasıYukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi edinme başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I dont like technological devices and I prefer - - - - - communication with my friends. Ülkeyi yönetmek için kurulan ve belirli bir programı olan örgütlenmiş gruplardır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Doğal veya kültürel bir değerin koruma altına alınması istenildiğinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ile çalışılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir? Saat 15:25 iken saatin 16:00 olmasına kaç dakika vardır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında oluşan disiplin sorunlarının öğretmen kaynaklı nedenlerinden olamaz? Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oyanayan evlenme, boşanma, miras ve benzeri ilişkileri duzenlemek amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlüğe girmiştir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "0, 1, 3"Verilen rakamları kullanarak yazılabilecek üç basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Bugün de okul kar tatili olmuş mu? cümlesi kaç kelimeden oluşmaktadır? Hangisi yük taşımak için kullanılan araçlardan değildir? Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? Berna bebek arabasıyla merdivenlerin yanında bulunan rampadan aşağı inecektir.Berna rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır? I. Üretra II. Böbrek III. Üreter IV. MesaneKandaki zararlı atık maddelerin vücuttan uzaklaştırma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Marmara Bölgesi, çeşitli tarihi eserlerin olduğu, her yıl milyonlarca turistin bu eserleri gezdiği bir bölgemizdir.Buna göre bu bölgemizde aşağıdaki tarihi eser türlerinden hangisi görülmez? On Emir, Allah Tarafından Peygamberlerden Hangisine Bildirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok öfkelenmek anlamındadır? (-12) : (-4) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Peygamberimizin Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de davamdan vazgeçmem! demesi onun hangi ahlaki özelliğinin bir göstergesidir? 1. Mektup, Hasret dolu sevgilerle hepinizi öpü- yorum. cümlesiyle bitiyordu.2. Köye gider gitmez ailesine mektup yazdı.3. Kutsal vazifesine heyecanla başladığını bildirdi.4. Salih Öğretmenin ilk tayin yeri Doğu Anadoluda ücra bir köydü.5. Mektuptaki bu hasret dolu sevgi ibaresi Salihi duygulandırdı.Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdaki- lerden hangisi olur? Hangisi tehlikeli bir davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir