S:1

Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İlçe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Serkan is a mechanic. - - - - a car at the moment. Bir hastanedeki doktor sayısının hemşire sayısına oranı 5/8 dir. Hastanede çalışan 120 hemşire olduğuna göre doktor sayısı kaçtır? Ehl-i Beyt ne demektir? 1. en güçlü2. kendi3. kötü4. şahidi5. vicdanımızdır6. bir işinNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olur? Kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine ............................ adı verilir.Bu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Tatilde nereye gitmeyi düşünüyorsunuz ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Teknoloji sayesinde hayatımızı.......... ürünler ortaya çıkmaktadır. Noktalı yere hangi sözcük getirilmelidir ? Aşağıda koyu yazılmış kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevlerindendir? Temiz su bulunmadığı veya suyun kullanılmasına engel oluşturan sebepler olduğunda temiz bir toprakla yüz ve kolların meshedilmesine ne denir? Üç okuldan birincisinin zili 30 dakikada, ikincisinin zili 45 dakikada ve üçüncüsünün zili de 60 dakikada bir çalmaktadır. Üç okulun sabah saat 08.00de aynı anda zili çalıyor.Bu okulların üçünün de zili aynı anda tekrar saat kaçta çalar? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağının kullanımına örnek olarak verilebilir? Akbulut ailesinin haftalık bütçesi 200 liradır. Aile ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki bütçe tablosunu oluşturmuştur. Ancak hazırlanan tablo ailenin bütçesini aşmaktadır. Gider TürüÜcretiUlaşım 80 TLMutfak 70 TLSinema 20 TLEğitim 50 TL Tabloyu inceleyen Akbulut ailesinin, bütçeyi tutturmak için tablodan hangi ürünü çıkarması gerekir? Doğrultuları ve yönleri aynı olan 7 N ve 9 N luk iki kuvvetin net kuvveti (bileşke kuvvet) kaç N dur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez? Kırkayak, yıldız, trampet" kelimeleri sözlükte sıralandığında hangi kelime en sonda yer alır? Osmanlı devletinin kurucusu kimdir? Her yıl derslere başlamadan en az - - - - gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir - - - - nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir? Kuran-ı Kerimin ana konularını .............................., .................................., ............................ ve ...................... olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? Sakın bir söz söyleme.... Yüzüme bakma sakın! Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın, Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur....Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir