S:1

Uzun kenarı 14 cm, kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir?

Uzun kenarı 14 cm, kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? sorunun cevabı "38 cm." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir? Satürn ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? " Elli yedi " sayısının, sayı değeri farkı kaçtır? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere ........................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çevremde, dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm eski bir eğitim yöntemi de öğüt vermektir. Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmedim. Oğluna durmadan yalan söyleyen babanın, doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir?Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır? .................... Allaha, Peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktırBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dikdörtgen biçimindeki bir salon zemininin kenar uzunlukları 6 m ve 8 mdir. Bu zemin, metrekaresi 20 lira olan parke ile döşenecektir. Bir metrekare parke döşemenin işçilik maliyeti 15 lira olduğuna göre bu iş için toplam maliyet kaç lira olur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğum yeri vetarihi doğru olarak verilmiştir? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? 14 kuzunun kaç ayağı vardır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağış rejimi düzenlidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir? Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir? Çevre kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir? Teyzemin kızı gelecek hafta konser izlemek için İstanbula gelecek. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisine "1" eklersek yedi basamaklı en küçük sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur? Oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgin olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Güvenilir bilgi veren Genel Ağ sitelerinin başında ................... siteler gelir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine, zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam Tanzimatta ya da Cumhuriyet Döneminde yazılmış bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün olacaktır.Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenimiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden biridir? Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücrenin enerji üretim merkezidir. Üretilen enerji hücredeki yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Günde 2400 metre yol yürüyen bir adam 2 günde kaç metre yol yürür? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösterir? Şimdi kılıksızım, fakat Borçlarımı ödedikten sonra İhtimal bir kat daha yeni esvabım (elbise) olacak Ve ihtimal sen Beni yine sevmeyeceksin. Şair aşağıdakilerden hangisinden daha çok yakınmaktadır? Barut yapımında kullanılır. Kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak, kayısı gibi meyvelerin renklerinin ağartılmasında da yine bu elementten yararlanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? 452, 463, 382, 462, 272 sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda sondan 3. sayı kaç olur? 85' ten başlayarak geriye 5'er sayarken 8.sırada hangisini söyleriz? Romanın kahramanı 20 yaşlarında bir genç olan Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur ve iyi bir öğrenim görmüştür. Ancak hayat tecrübesi azdır. Gösteriş yapmayı, para harcamayı seven Ali Bey, babası ölünce bunalıma düşer. Annesi onu teselli bulsun diye Çamlıca gezintilerine gönderir. Bu gezintilerin birinde Ali Bey Mahpeyker adında bir kadınla tanışır. Bu kötü ahlaklı bir kadındır. Ali Beyin annesi oğlunun Mahpeyker ile arkadaşlık kurmasından rahatsızdır. Sonrasında romanda Ali Beyin annesinin onu bu durumdan kurtarma çabalarını ve Mahpeykerin buna karşılık vermesini anlatır. Roman Ali Beyin ölümüyle trajik bir biçimde son bulur.Yukarıda özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? İslam tarihinde miladi 620 yılına Üzüntü yılı denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 22:2+3=? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, evde hasta bakımında dikkat edilmesi gereken uygulamalardan biri değildir? Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya - - - - denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir