S:1

Çevresi 96 birim olan karenin bir kenarı kaç birimdir?

Çevresi 96 birim olan karenin bir kenarı kaç birimdir? sorunun cevabı "24" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Microsoft Publisher programında varsayılan dosya adı aşağıdakilerden hangisidir? Alevilik - Bektaşilik düşüncesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimII. İnternette yasadışı yayınlar yapmakIII. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmakIV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmakV. E-posta hesabı oluşturmakYukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir? 396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? • Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?  Çöller hemen hemen hiç yağmur yağmayan alanlardır. Genellikle sıcak ve çoraktır. Çoğu kayalıktır, sadece birkaçı kumla kaplıdır. Çölde gündüzleri keseli fare gibi birçok canlı yer altına sığınır. Hayvanlar gecele- yin hava daha serin olduğundan beslenmek için dışarı çıkar.Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakilerden hangisine   değinilmemiştir? 2004 yılında yaşanan kuş gribi vakasına bağlı olarak kümes hayvanlarına olan talebin azalması sonucunda üretici firmalar bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Bir otomobil, 8 litrelik benzinle 100 kilometrelik yol gidebilmektedir. Buna göre, bu otomobil 1000 kilometrelik yolu kaç litre benzinle gidebilir? Aşağıdakilerden hangisinde imge yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? “8365” sayısından başlayarak ileriye doğru 1000’er ritmik saydığımızda 4. sayı kaç olur?  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? '' Station '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Arkadaşlarımızla “zıttını söyle” oyunu oynuyoruz. Sinem, “kuzey” kelimesinin zıttını hatırlayamadı. Hangi kelimeyi söylemesi gerekir? “Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!...”(Nahl suresi, 125. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Çift bir doğal sayının birler basamağı kaç olamaz? - - - - your best friend ever lied to you? We should eat more fruit and - - - - to have a healthy life. Ten - - - - fifteen equals twenty-five. Bugün günlerden salı ise dün günlerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur. İslamiyet’ten önce Türk toplumunda kadın ata binme, silah kullanma ve savaşabilme özelliklerine sahip olmuştur. Dede Korkut Hikayeleri’nde de Türk kadınından saygıyla bahsedilmiştir.Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Kadının toplumdan soyutlanmadığıII. Kadına değer verildiğiIII. Erkek nüfusun yetersiz olduğudurumlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Çocuklardan hangisi uyumama nedeni anlatmaktadır? 1. Nüfusun eğitim durumu2. Kırsal ve kentsel nüfus özellikleri3. Yurt dışına yapılan göçün sebepleriYukarıda verilenlerden hangileri nüfus sayımı sonucunda elde edilen bilgilerdendir? Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir? I. Nazım birimi beyittir.II.   Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III.  Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri “divan” denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? İslam’ın “Hayırda yarışın.” emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir? Yarın ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisine girecek. Bu sebeple ülke genelinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Ayrıca hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde zirai don görüleceğinden çiftçilerin tedbirli olması gerekmektedir.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerini içine alan sonsuz boşluğa………..denirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi kelime eş seslidir? Hunlar, keçe çadırlar içinde oturmuşlar ve besledikleri koyun, at ve sığır sürülerinden elde ettikleri ürünlerle geçinmişlerdir. Göçebe hayat şartları nedeniyle süs eşyaları, kemer tokaları gibi taşınabilir eşyalar üzerine kurt, kaplan, geyik ev at gibi resimler çizmişlerdir.Bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Duyarlı bir vatandaş olarak ülkemizin kal­kınması ve kaynaklarımızın doğru kullanıl­ması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?  Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir? 18 kalemi 3 kardeş paylaşıyor. Bir kardeşe kaç kalem düşer? Bir okulda 21 sınıf vardır. Her sınıfta 24 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 118 tanesi erkektir. Buna göre bu okulda kaç tane kız öğrenci vardır? Benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır, gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak değil.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? Metabolizma hızı,I. CinsiyetII. Yapılan meslekIII. Hastalık durumuIV. Yaşverilenlerden hangilerine bağlıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir