S:1

En çok buğday üretimi hangi bölgemizde yapılmıştır?

En çok buğday üretimi hangi bölgemizde yapılmıştır? sorunun cevabı "İç Anadolu Bölgesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin taassubu önlediği söylenebilir? -11, 0, +11, -16 sayılarından hangisinin mutlak değeri en küçüktür? Orduda onluk sistemi kullanan ilk türk devleti hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı hatalıdır? Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?    Aşağıdaki kelimelerden hangisi  fazla hecelidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminin kökü farklıdır?  Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi isim tamlaması biçiminde oluşmuştur?    Ailemizin geçmişin öğrenmenin en iyi yolu hangisidir? H_n_ballBoş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Dağı var, taşı yokKöyü var, adamı yokIrmağı var, suyu yokYukarıdaki parça hangi tür metinden alınmıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır?   Ülkemizde vatandaşların;-Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi-Yasalara uymaları, uymayanları uyarmaları-Seçme ve seçilme haklarını düzenli olarak kullanmaları Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?   70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerin hangisinde, öyküleyici anlatımdan söz edilemez? Aşağıdakilerden hangisi Orta- çağda İslam dünyasının bilime verdiği önemin kanıtı olamaz? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnek olabilir?  • En belirgin özelliği insanları sınıflara ayırmasıdır.•      MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.•      Geleneklere dayanır ve kurucusu yoktur.•      Belli bir ibadet şekli yoktur.Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir? Ülke yönetimi ile ilgili yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin temel görevlerindendir? “İstanbul tuhaf bir şehir. Dört millet bir arada yaşıyor ve birbirlerinden nefret etmiyorlar...”Gerard de Nerval Fransız EdebiyatçısıFransız edebiyatçısı, yukarıdaki anlatımıyla Osmanlı toplumunun hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Elektrik çarpmasında yaralının elektrik akımıyla bağlantısı kesildikten sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?  Hz. Peygamber’in, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce, “Bu gece gidiyorum. Sen benim yatağımda yat. Benim yorganımı üzerine ört ki müşrikler yatakta benim yattığımı zannetsinler. Hoşlanmadığın bir şey sana isabet etmez. Şu emanetleri sahiplerine teslim et ve birkaç gün sonrasen de gel.” şeklinde hitap ettiği kişi, aşağıdakilerden hangisidir?  Hitit Devleti'ni hangi devletini kim yıkmıştır? Atatürk “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.” sözü ile laikliğin;I. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırması,II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması,III. Dinin siyasete alet edilmesini önlemesi,IV. Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin önemini vurgulamıştır?  I- Türk Dil Kurumunun kurulması II- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi III- Uluslararası Ölçü Birimlerinin kabulü IV- Halifeliğin kaldırılması Yukarıdaki inkılaplardan hangileri “Laiklik İlkesi” doğrultusunda yapılmıştır?  “İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Bir kitaplıkta 18 raf vardır ve rafta 67 kitap vardır. Bu kitaplıkta kaç kitap vardır? Bir düşüncenin, yargının, önermenin dayanaklarını, gerekçelerini ortaya koyma “temellendirme” olarak adlandırılmaktadır. Felsefede önermelerin, yargıların deney ve gözlem yoluyla doğrulanması söz konusu olmadığından gerekçe ve dayanak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde temellendirilmiş bir görüşün felsefe içinde bir değeri vardır.Felsefi görüşlerin temellendirilerek ifade edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir? Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinde  ahlak felsefesinin   temel kavramları bir arada verilmiştir?  * Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere denir.*  Karaların içindeki geniş çukurları dolduran durgun su birikintilerine denir.*  Deniz ve okyanusun kara içerisine sokulmuş bölümüne denir.     Yukarıda ,bazı yeryüzü şekilleri tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur ? Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir? Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmeye ne denir? Ülkemizde her bölgede yetişebilen meyve hangisidir? Tarih bilimcileri, Tarih Öncesi Devirleri bölümlere ayırarak incelemede, aşağıdakilerden hangisini ölçüt olarak kabul ederler? Aşağıda, sevgi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 208+345 sayılarının toplamı kaçtır? Ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal, mefkure anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir