S:1

İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine.........denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine.........denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? sorunun cevabı "üretim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
If you join the Drama Club, you - - - - . Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir yaptırım değildir? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme ..............denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mutluluğu da tadacaksın hayatta,Hüznü de yaşayacaksın.Biliyorsun ki uzun yıllar var önünde;Nice güzellikler seni bulacak.Buna inanmalısın!Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Felsefede, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi güçlü, dayanıklı olmak" anlamındadır ? Akarsuyun göl veya denize ulaştığı kısmına ne ad verilir? Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi rüzgar aşındırma şekillerinden biridir? Mısır Seferinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı padişahının içte otoritesinin, İslam dünyasında ise itibarının artmasında daha fazla etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi evdeki görev ve sorumluluklarımızdandır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinin krokisi çizilmez? Yaşlı kadın, ormanın kenarındaki evde kendi hâlinde yaşarmış.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki eklerden hangisi, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez? I. Bake it for 30 minutes.II.Serve warm.III.Put the mixture into the pan.IV.Take it out and leave it to cool.Yukarıda karışık olarak verilmiş cümlelerin anlamlı bir bütün olacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz? "Mert' in bir karışı Ayşe'nin karışından 5 cm fazladır. 60 cm uzunluğundaki sırayı ölçen Ayşe sıranın 6 karış olduğunu söylemiştir."Buna göre sırayı Mert ölçmüş olsaydı uzunluk kaç karış olurdu? Aşağıdakilerden hangisi dinî değerlerden biri değildir? Türkiyenin ilk muhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir? 22 TLsi bulunan Özlem günde 2 TL, 10 TLsi bulunan Melih günde 4 TL biriktirmektedir. Kaç gün sonra Özlem ve Melihin paraları eşit olur? A = {KARMAKARIŞIK kelimesini oluşturan harfler} ortak özellik yöntemi ile verilen A kümesinin elaman sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargı içermektedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? Aşağıdakilerden hangisi Bayram ve Kutlamaların Sosyal-Kültürel görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanlarla müşrikler arasında 624 yılında yapılan ilk savaştır? Emir her gün 35 sayfa kitap okumaktadır. Emir iki haftada kaç sayfa kitap okur? 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır? Maddelerin titremesi ile bulunduğu ortama yaydığı enerjiye ne ad verilir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? Arif halasının düğünündeydi. Salonda gelin ile damadın bulunduğu yere gitti. Halasının kulağına, Eşinle konuşurken ona ne demeliyim? diye sordu. Halası ona ne demiştir? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? ................ because its dangerous for your skin. Aşağıdakilerden hangisi Selam kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? Allahın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir? AABBCCDD genotipli bir kişinin mayoz bölünme sonucu oluşturacağı gamet çeşidi kaçtır? Toprak kaymasının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 174 sayısından hangi sayı daga büyüktür? Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına mecazımürsel denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel vardır? Bir sepette 5 gül, 8 papatya vardır. Sepette toplam kaç çiçek vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir