S:1

Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır?

Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? sorunun cevabı "Köprü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? • İşlek bir limana sahiptir. İthalat ve ihracat yoğundur. Sanayi tesisleri, iş yeri ve pazarlara sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklere sahip şehirler arasında gösterilemez? 0,32 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde imge yoktur? Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır? 33 ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her gün yarım saat kitap okuyan İlyas bir ayda toplam kaç saat kitap okumuş olur? (1 ay 30 gün) 5 düzine kalem kaç kalem eder? Do your homework, - - - - ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,açık sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Tevekkül kavramı aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir ? Emrah' ın kitaplığının her rafında 26 kitap vardır. Kitaplıkta 10 raf bulunduğuna göre ​Emrah' ın kaç kitabı vardır? ‘At sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden üçü anlamlarına göre bir grup oluşturursa hangi kelime grubun dışında kalır? Tuz-Su KarışımıŞeker-Su KarışımıZeytinyağı-Su KarışımıYukarıda verilen karışımlardan hangisi buharlaştırma yöntemi ile ayrılabilir? Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini yitirmek. Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının % 40ı, 240 sayısının % 10una eşittir? Zamanın; gün, ay, ya da yıl gibi parçalara bölünüp, düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye ne denir? Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ‘ Maddenin şekil almış haline ............denir.Cümlesindeki boşluğa hangi kavram gelmelidir? Bir ürün alırken dikkat etmemiz gereken özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir? Birleşmiş Milletlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kitap yürekten gelmişse ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Onu kitap okurken hiç gördün mü? cümlesinde ne çeşit adıl vardır? Yunus Emere 13. yüzyılda Anadoluda yaşamış mutasavvıf bir şairimizdir. Tasavvuf düşüncesinde dünya geçici bir yer olarak görülmektedir. Çünkü asıl olan ölümden sonra sürdürülecek hayattır. Gerçek mutluluğa ancak orada ulaşılabilir. Bu dünya geçicidir; burası yalnızca ahirete hazırlık yeridir. Bu anlayış tasavvuf düşüncesinin esasıdır.Yunusu dönemindeki bu düşünceyle şiir yazmaya iten etmen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir? Yer çekimi kuvveti ----- tarafından bulunmuştur.Boş bırakılan yere aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? Hz. Muhammedi (sas) hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre performans göstergeleri kim veya kimler tarafından belirlenir? "Onur yaz tatili için hazırlanıyor." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Bir çiftlikte 6 keçi, 9 tavuk, 3 inek vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Beril, dört basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayarşifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor.Binler ve yüzler basamağındaki rakamları, sırasıyla 4 ve 3 olan şifre 6 ile bölünebildiğine göre Berilin bilgisayar şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz şekilde surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.Bu durum, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan değildir? Bazılarını eğlendirmese de onun kitapları; düşündüren, sorunlarımızı kendine dert edinmiş bir yazarın kitaplarıdır. O, Avrupanın en büyük romancılarındandır; romanı onlar gibi anlar. Romanın ne olduğunu bilenlerdendir o. Paragrafta yazarın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe ilkelerinden hangisi yanlıştır? Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde füzeye benzeyen sütunlar konmuştur. Bu sütunlar, günümüzdeki füzelerin âdeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise Anadolu Türk sanatında başka bir örneği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem kulesi bulunmaktadır. Bu metinde Cacabey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir