S:1

Bu eski evde önceden beri oturuyorlar. Cümlesinde eski sözcüğü ev sözcüğünü hangi yönden niteliyor?

Bu eski evde önceden beri oturuyorlar. Cümlesinde eski sözcüğü ev sözcüğünü hangi yönden niteliyor? sorunun cevabı "durum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
—Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. —Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir.—Kurban bayramı arifesinde başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder.Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? Aşağıdaki sayılardan hangisi ne negatif ne de pozitif tam sayıdır? I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 205 sayısının yüzler basamağı 5 artırılıp, birler basamağı 3 azaltılırsa yeni sayı ile farkı kaç olur? Aşağıdaki duygulardan hangisinin ailede olması, aile düzeninin bozulmasına neden olur? Aşağıdakilerden hangisi basit isimdir? Ülkemizde milli tarih anlayışının gelişmesinde ve millet şuurunun oluşmasında Türk Tarih Kurumunun büyük katkıları olmuştur.Buna göre Türk Tarih Kurumunun açılması aşağı-daki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? Aşağıdaki öğeler size hangi ilimizi çağrıştırıyor?I. Selimiye CamiiII. UzunköprüIII. Kırkpınar güreşleriIV. Kakava Şenliği Hangi kelime hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi münazaraya uygun bir konu olamaz? Tina : What do you do on 23rd of April?Elif : We - - - - Childrens Day. Eğitim, bazılarının savunduğu gibi bir bilim dalının teorik bilgilerini ya da temel yaşam bilgilerini öğrenmek değildir. Eğitim, insan olma ve bir toplumda birey olarak yaşama bilgilerini öğrenmektir. Bu nedenle bir insanın eğitimi önce ailede başlar. Eğitimin okulda başladığını düşünenler de var elbette. Ben onlara katılmı- yorum. Aile, ilk okul; anne-baba, ilk öğretmendir bana göre. Bir çocuk, aile içindeki eğitiminde yakınlarına, arkadaşlarına nasıl davranacağını; farklı olaylarla karşılaşınca ne yapacağını; içtenliğin, sevginin, nefretin seviyesinin nasıl ayarlanacağını öğrenir.Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Gazeteye geldiğinde kapıda biriken kalabalığı gördü cümlesinde aşağıdaki hal eklerinden hangisi yoktur? Aşağıdaki adlardan hangisi adın yönelme durum ekini almıştır? Kontrolsüz kavşakta sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? İnsanların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşarak yani her fırsatı değerlendirerek onları Allaha kulluktan uzaklaştıracağına dair yemin eden varlık aşağıdakilerden hangisidir? Güneş - Ateş böceği - Masa LambasıYukarıdakilerden kaç tanesi yapay ışık kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde yayalara düşen görevlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır? Aylin tanesi 20 liradan 1 kitap, tanesi 1 liradan da 2 kalem aldı ve satıcıya 50 lira verdi. Aylin kaç lira para üstü alır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir? I. Selanik Askeri RüştiyesiII. Şemsi Efendi OkuluIII. Harp OkuluIV. Manastır Askeri İdadisiMustafa Kemalin okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 91,165 sayısındaki 5 rakamı hangi basa­maktadır? Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sırasında madde ısı alır? On yaşında olan Leyla evde annesine yardımcı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapabilir? Aşağıdakilerden hangisi sofra adabını öğreteceğimiz bir kişiye vereceğimiz nasihatlerden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir? Atatürk pek çok alanda fikirler ortaya koyarak Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya çalışmış, askerlik sanat, edebiyat, siyaset ile uğraşmış bir kişi ise , bu durum Onun hangi özelliğini ön plana çıkarır? Bir mimarın projesine dayanarak birbirinin benzeri aynı güzellikte yüzlerce konut yapılabilir. Ama bunlar sanat eseri değildir. Oysa Mimar Sinanın ünlü yapıtlarından biri olan Süleymaniye Camii bir sanat eseri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu yapıt herhangi bir yapıt olmaktan uzaktır.Buna göre, bir yapıtın sanat eseri olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi neden - sonuç cümlesi değildir? Betül - Nazlı - CeylanYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? 2004 yılında Endonezyada yaşanan deprem sonrasında felaketzedeler için Türkiyede çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmiştir.Bahsedilen bu kampanyalar aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? Anıl : What do you do after school?Brain : I usually go to the dance course and learn Flamenco.Anıl : Thats great. - - - -Brain : Its from 04.00 until 06.00 pm on weekdays.Diyaloğa göre boş bırakılan kısma aşağıdaki hangi ifade gelmelidir? Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için yaptığı savaşların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Sivas Kongresinden sonra halkın Millî Mücadeleye desteğini sağlamak için, 14 Eylül 1919da çıkarılmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir? Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar.Aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? ‘ Ona bu haberi evini bilen birisi götürmeli. cümlesinde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisi yoktur? Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi özelliğidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir