S:1

Yaşlı adam, sevimli torununu loş odasında bekliyordu. Cümlesinde geçen kelimelerden hangisi ön ad ( sıfat ) değildir?

Yaşlı adam, sevimli torununu loş odasında bekliyordu. Cümlesinde geçen kelimelerden hangisi ön ad ( sıfat ) değildir? sorunun cevabı "odasında" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman da iman ediniz. (Nisa 136.ayet) Ayette öncelikli olarak verilen mesaj nedir? Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu, yaz mevsiminde turizm faaliyetlerine bağlı olarak artış gösterir? 27cC  ’de sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 0, 2 atm’dir.Bu gazın sıcaklığı kaç °C’ye çıkarılırsa basıncı 0, 4 atm olur? Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığınınuygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? Türkiye’de oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?  Dağcılar, Alp Dağları’nda buldukları bir mumyaya “Ötzi” adını verdiler. Mumya, silahları ve giysileriyle bir buzulun içinde donmuş hâlde bulunuyordu. Giysilerini inceleyen araştırmacılar, bu giysilerin yapımında en az beş farklı hayvan derisi kullanıl- dığını belirlediler.Bu metinde “Ötzi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? TBMM tarafından kabul edilmiş olan bir kanunu Cumhurbaşkanı kaç gün içinde yayımlar? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?  Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek gösterilebilir?  "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında     kullanılmıştır?             Ben Ahu bir sabah kamyon gürültüsüyle uyandık.Kamyon boş bir evin önünde durdu. Bu eve yeni birileri taşınıyordu.Daha önce bu evde arkadaşım Gizem ve ailesi oturuyordu.Taşınanlara hoş geldiniz demek için evlerine gittiğimde ailenin sarı saçlı,tombul yanaklı bir kızları olduğunu gördüm.Yeni taşınanların evinde daha önce kim oturuyormuş?  Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin uzunluklarının( boylarının) değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ? Öğleden sonra olunca …………………..…….……… deriz. Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan tövbede bulunması gereken şartlardan biri değildir? Ülkemizde Cep telefonu operatörlerinin reklamlarından Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ata Demirer gibi ünlü komedyenleri oynatmalarının temel nedeni hangisi olabilir?  652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? En büyük geniş açı kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslardan oluşmuştur?  Sekizimiz odun çekerDokuzumuz ateş yakarKaz kaldırmış başını bakarKırk gün oldu kaynatırım kaynamazBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir? İlimiz  Batman 37’ Doğu Meridyeni ve 41’kuzey paraleli üzerinde yer almaktadır.İlimizin Başlangıç meridyenine (Greenwich) zaman farkı ve Başlangıç paraleline(Ekvator) olan uzaklığı ne kadardır? Kemiklerin birbirlerine bağlandığı yerlere ne denir?  Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? I. Suyun donmasıII. Dondurmanın erimesiIII. Su buharının yoğşasıYukarıa verilen olaylardan hangileri “Maddeısındıkç tanecikleri hızlanır.”ifadesine önekverilebilir? Hz. Muhammed’in doğduğu topluma İslam’dan önce insanların yaşadığı karanlık döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mütevazı bir kişiliğe sahip olduğuyla çelişir? "23" sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Sanayileşen Avrupalı devletler, gerekli ham maddeyi dünyanın çeşitli bölgelerini sömürgeleştirerek sağlamaya çalıştılar. Bu sebeple sömürgeci devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları, I. Dünya Savaşı’nın önemli nedenlerinden biri oldu.Verilen metinde I. Dünya Savaşı’nın hangi alanla ilgili nedenine değinilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazılan ‘de’ ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmıştır? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi “cümle” kelimesinin eş anlamlısıdır? I. Basınç merkezleri arası uzaklıkII. Yerşekillerinin uzanış doğrultusuIII. Basınç farkıRüzgarın hızı üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir? “ Her gün en az yarım saat kitap okurum.” Cümlesinin zamanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  I. Kum, tuz, şeker gibi küçük tanecikli maddeler konulduğu kabın şeklini alırlar ve bunlar katıdırlar.II. Su buharı, hava, oksijen gazlara örnek olarak verilebilir.III. Sıvıların belli bir şekilleri yoktur.Yukarıda belirtilen maddelerden hangileri doğrudur? Burnun görevleri ile ilgili aşağıda verilenI.  Alınan havayı nemlendirir.II.  Alınan havayı soğutur.III.   İçindeki kıllar alınan havadaki toz parçacıkla- rını tutar.bilgilerinden hangileri doğrudur? 48 + (2 X 5) = ? işleimin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel  özelliklerimizden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin zararlarınıartıran nedenlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi tek tek ele alınışlarına göre kavram çeşitlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir