S:1

"Çocukluk yıllarımı hiçbir zaman unutamıyorum." cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir?

"Çocukluk yıllarımı hiçbir zaman unutamıyorum." cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "çocukluk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Kral Midas tarafından Eskişehir yakınlarında, Gordion başkent olmak üzere kurulan devlet hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Ramazan ayı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde bulunan canlı faktörlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir? Bir günde 37 litre süt veren bir inek bir haftada kaç litre süt verir? Miryokefelon savaşı hangi tarihde olmuştur? İlk Müslüman Türk Devletlerinde;I. Bir çok şehirde medreseler kurulmuşturII. Devletin önemli işleri divanda görüşülürIII. Yollar üzerinde Kervansaraylar kurulmuşturYukarıdaki Türk-İslam devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ticari hayatı canlandırmaya yöneliktir?  ÇOCUKLARIM VE BEN        Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar.  Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu.        O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı.       Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Kimler top oynamış? Müslümanların Arap olmayanlara yaptığı ilk savaş hangisidir? İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?  Kuran’ı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? My youngest brother, Cüneyt is - - - - student in his class. Yaş Antlaşması sonucunda aşağıdaki yerlerden hangisinin Rusya’ya verilmesi, Osmanlı Devleti’nin Karadeniz hâkimiyetini zayıflatmıştır? Hangisi güvenli geçitlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi iyi insan özelliklerinden değildir? “ Tertemiz” sözcüğünün harflerinin kümesi kaç elemanlıdır?  Dinamometrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Akşam buluşup bu gösteriyi izlesek mi birlikte?II. Aceleyle çıkınca evin anahtarını almayı unuttu.III. Fabrikada verimi arttırmak için çalışmalar yapılıyor.IV. Heyecanlanmazsa bu görüşmeden mutlu ayrılır.V. Küçüklüğümde dedemle çok güzel vakit geçirirdik.Numaralanmış cümlelerin hangisinde “koşul’’ anlamı vardır? Yeni öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışını aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinden hangisi daha az yansıtır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği bir görevdir? İstediğimiz konumda klasör oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde Allah(c.c) için Hz. İbrahim zamanında yapılan ilk ibadet yeridir? Divan Edebiyatı nazım şeklidir; aşk, güzellik ve doğa konularını işler; genellikle aruz ölçüsüyle yazılır. Beyit sayısı, 5-15 arasında değişir.Bu parçada anlatılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ise mRNA üzerindeki kodon aşağıdakilerden hangisi gibi olur?  My father usually - - - - at 6 o’clock but he - - - - at 8 o’clock yesterday. Kant, bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; “Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür.” sözüyle açıklar.Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir manav 75 kg elmanın 2/5 ini sattı. Manavın satamadığı kaç kg elma kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanayi kuruluşlarının en fazla olduğu bölgemizdir? Bilimin verileri aşağıdakilerden öncelikle hangisi sayesinde, insanın ve toplumun yaşamını tümüyle değiştirip geliştirmekte ve insan yaşamını her geçen gün biraz daha kolaylaştırmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma bilincine sahip bir bireyin davranışlarından olamaz? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin zamanı farklıdır? Annem 37, babam 40 yaşındadır. 11 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D’’ yanlışlarını ‘‘Y’’ ile işaretleyiniz(…) İslam’da kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran ruhbanlık anlayışı yasaklanmıştır.(…) Akrabalarımız bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yoktur.(…) Çevre, Allah’ın bize verdiği bir emanettir.(…) İnsan doğal çevreyi istediği gibi kullanabilir.(…)Çevreyi kirleten kimse kul hakkına girer. Ayşe'nin kumbarasındaki parasının 3/5’i 201 TL olduğuna göre Ayşe’nin kumbarasında kaç TL vardır? Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.Yukarıda belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? •  Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa•  Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsaAraç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bir bahçenin kısa kenarı 43 metre,uzun kenarı 97 metredir. Bu bahçenin uzun kenarı, kısa kenarından kaç metre fazladır? Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken  ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz?  1- Onları iyi dinlemeliyiz.  2- Onları üzmeliyiz.  3- Onları önemsemeliyiz. İnsan hakları tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, zenginlik gibi farklar gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Tarih boyunca hemen hemen her toplumda “insanca yaşama arzusu” insan haklarının özünü teşkil etmiştir.Bu metne göre insan hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi saç bakımı ile ilgili bir hadistir?     Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir