S:1

Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?

Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? sorunun cevabı "durak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye_______ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.”Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüzler benzeşmesi olmuştur?   Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Mektup türü başka edebî türlerin içerisinde de kullanılabilir.Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde yazılmış bir eser değildir? 0 ile 1 ‘in arasındaki fark kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?    She hasn’t swum in the sea - - - - she moved this city. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve Sıddık lakabı olan kimdir? Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin avantajlarından biridir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları işlemiştir? I. Tarım alanları geniştir. II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.Heyelan risknin fazla olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Neşe Mah ( )Umut Sok ( )No ( )Verin adreste yay ayraç içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? “Fakirlere yardım etmeliyiz.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? I. Eşeysiz üremeII. Mezozomda ATP senteziIII. Klorofil ile fotosentezVerilenlerden hangileri bakteriler için ortak olan durumlardan biri değildir? Dedesinin vefatı üzerine Hz. Muhammed’i himayesi altına alan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden  hangisi ulusal egemenliğin  hakim  olduğu yönetim şeklidir? 86b2 dört basamaklı doğal sayısının 6 ile tam bölünebilmesi için b yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Aşağıdakilerden  hangisi  devletin  görev­lerinden biri değildir? Hangi cümlede deyim yoktur? Peygamberimizin ismi anıldığında ona …………………….. getirmeliyiz.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? 15  cevizi üç arkadaş aralarında paylaşıyor.Her birine kaç ceviz düşer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Hakemin bir adımı 56 cm dir. Maçta baraj kurduracak olan hakem barajın durması gereken yeri 7 adımla ayarlıyor. Buna göre hakem barajı toptan kaç m kaç cm uzaklığa kurduruyor ? Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusal birliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?   Piknik yerlerine gelenler yerlerin pisliğini görünce söylene söylene oturacak yer arıyorlar. Sonra piknik yapıp kendi çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bir sonraki gelişle- rinde ise etrafı daha da berbat buluyorlar. Çöplerden oturacak yer kalmıyor. Herkes “Buraları kim kirletti?’’ diye başkalarını suçluyor.Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Eski Mısır’da tarım faaliyetleri Nil nehrinin su seviyesine bağlıydı. Bu nehrin suları yılın belirli dönemlerde yükselmekte, belirli dönemlerde ise azalmaktaydı. Bunun için sel zamanını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim icat edildi.Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde on beş Müslümanın 615 yılında hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 1932, fark 667’dir. Bu işlemde çıkan kaçtır? İki sayının farkı 375 tir. Çıkan sayı 504 ise eksilen sayı kaçtır?  "Küçük kız siyah ayakkabıları çok beğendi" cümlesinde hangi sözcükler ön addır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türklerin, demircilik sayesinde kurtuluşlarını anlatan Göktürk destanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir? Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMM’ye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I.  Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II.  Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III.  Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır? Türkiye’nin nüfus yapısında 1927-2015 yılları arasında meydana gelen değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir