S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bal sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bal sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bal tutan parmağını yalar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İki grup fare üzerinde deney yapılmıştır. Bu farelere kanser yapıcı özelliği olan bir virüs aşılanmıştır. 1. Grup fareler, sakin ve düzenli bir ortama; 2. Grup fareler, gürültülü, düzensiz ve kirli bir ortama bırakılmıştır. Deneyin sonucunda 1. Grup farelerin %7si; 2. Grup farelerin % 92si kansere yakalanmıştır.Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dünya üzerinde büyük kara parçaları vardır.Bunlara Asya, Avrupa, Afrika, Amerika,Antartika, Okyanusya gibi isimler verilmiştir.Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiştir? Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? Aşağıdaki besinlerden hangisi akşam yemeğinde yenebilir? Kur-an'ı Kerim bizim hayatımızın hangi yönüne hitap ettiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bilim, döneminin değerlerinden, inançlarından bağım sız değildir. Bilim adamlarını yaşadığı toplumun inançları, değerleri ve kültürel değişimleri etkilemektedir.Görüşleri verilen yaklaşım aşa-ğıdakilerden hangisine aittir? Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir kasa domates 46 kilogramdır. Kasanın ağırlığı 4 kilogram olduğuna göre domateslerin kilogramını 3 TLden satan manav kaç TL elde eder? Öğrencinin bir karışı 15 cm.dir.Öğrencinin karışıyla 28 karış gelen bir uzunluk, öğretmenin karışıyla 20 karış gelmektedir. Öğretmenin bir karışı kaç cm.dir? Bulaşık süngeri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir? 247 sayısının 16/19' u kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı anne tarafından akrabalarımızdır ? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde romanda işlenen konulardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? Bir gün kaç saattir? Sevgi ve saygı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zamanın rivayeti kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirlerde öne çıkan temalardan değildir? Atatürk ... Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz. demiştir.Atatürkün bu sözünü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? İnsan başarıya ulaşmak için elinden gelen tüm maddi ve manevi çabayı gösterdikten sonra, işin sonucunu Allaha bırakıp Ona güvenmesine - - - - denirBu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız(........) Mıknatıslar cisimleri temas etmeden çekemez.(........) At nalı(U),çubuk ve yuvarlak şeklinde mıknatıs çeşitleri vardır.(........) Pamuk ,tahta ,cam gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmez.(........) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. aile toplumsallaşma ,nüfusu yenileme, kültürü aktarma ,biyolojik ,ekonomik ,psikolojik ihtiyaçları karşılamak gibi fonksiyonları sahiptir. bu parçadan hareketle aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir kenarı 50 m olan kare şeklindeki tarlamızın çevresi kaç metredir? Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göreyanlıştır ? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (.......) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(.......) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(.......) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(.......) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(.......) Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi anonim halk şiirine ait değildir? Okulda bulunan 1234 öğrencinin 689u kız öğrenci ise bu okulda kaç tane erkek öğrenci vardır? Aşağıdakilerin kelimelerden hangisi sözlükte baştan ikinci sırada yer alır? 2A65 > 2565Yukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en küçük rakam kaçtır? Hangi davranış uygun değildir? Kırılan bir kemiğin erken iyileşmesi için hangi besin içeriği tüketilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir? I would like to go to Cyprus for my summer holiday because the sea is fantastic. I also like sunbathing on sandy - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri ile ilgili bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür iradesi so- nucu ortaya çıkan bir durumdur? Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir çiftçiye komşusu, Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı? diye sorduğunda çiftçi; Allahın izniyle cevabını verir.Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramının tanımlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir