Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
5 litresi 50 lira olan yoğurttan 1 buçuk litre alan Ali kaç lira öder?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
5 litresi 50 lira olan yoğurttan 1 buçuk litre alan Ali kaç lira öder? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çekmez? My brother is tall. He can - - - - basketball. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulü ile ilgili “esaslar kim tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir? Tek atomlu X ve Y taneciklerinin proton sayıları aynı, elektron sayıları ve nötron sayıları farklıdır.Buna göre X ve Y tanecikleri için; I. İzotopturlar.II. Kimyasal özellikleri farklıdır.III. Çekirdek kararlılıkları aynıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Ali: Are you in the park?Arzu: ..................... .I’m at school. I. İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde.II. Tecrübe; yanlışlardan doğar, doğrulara götürür.III. Tecrübe, insanı yanlışlardan alıkoyan bir güçtür.IV. Hayattaki doğruların toplamı tecrübedirNumaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? Ali Bey lastik fabrikasında çalışmaktadır. Buna göre Ali Bey, aşağıdaki ekonomik faali- yetlerin hangisini gerçekleştirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi dünya yüzeyinde nü- fusun yayılışına etki eden beşeri faktörlerden biri değildir? Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919’da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? “Lâ hükme illâ lillah” (Allah’tan başka hüküm verecek yoktur; hüküm ancak Allah’a aittir.) ifadesi hangi itikadî mezhebin görüşlerinin temelini oluşturmuştur?  30 +5 . 6 − 8 : 11999 işleminin sonucu kaçtır? Su ve rüzgarın etkisiyle yer kabuğunun üst tabakasındaki toprağın aşınıp taşınmasına ne denir.