S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? sorunun cevabı "Sokağı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin okuduğu okullardan bir değildir? Alttaki kutucukta verilen bilgi,aşağıda adı verilen türk büyüklerimizden hangisine aittir.Divan-ı Lügatit-Türk adlı eserim benim ilk sözlük kitabımdır.Bu eserim aynı zamanda Türkçemizin de ilk sözlük kitabıdır.Yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla eserimi Arapça olarak yazdım. İnsanı olumsuz etkileyen, kulaklara zarar veren seslere ne denir? "-dan" eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine eklendiğinde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmez? Aşağıdaki iafedelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz( ) Durağa yaklaşan bir otobüs, hızlanan hareket yapıyor demektir.( ) Şemsiyeyi açmak ve kapatmak için itme ve çekme kuvvetleri birlikte uygulanır.( ) İşitme kaybını önlemek için yüksek sesten korunmak gerekir.( ) Işık sesten daha hızlı yayılır.( ) Ay, doğal ışık kaynağıdır. Hangi sayı 4ün katı değildir? 14, 5, 41, 23, 16, 9, 54 sayılarından oluşan veri grubunun ortancası kaçtır? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. • Türk İslam bilim adamıdır• Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır• Batı tıp biliminin temelini oluşturmuşturözellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir? • Asıl adı; Şeyh Nasıruddîn Mahmuttur.• Esnafa İslamın ticaret ahlâkını ve milli kültürü benimseten bir teşkilat kurmuştur.• İş ahlâkına sahip dürüst kişi, ancak kaliteli mal ve hizmet üretebilir. anlayışına sahiptir.Hakkında bilgi verilen İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Bunu yapmayı kimden öğrendin ? Bu cümlede kaç tane zamir vardır ? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir? Okul gömleğinin ütülenmesi olayı enerjinin yayılma yollarından hangisi ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? Mehmet elindeki paranın çeyreğini harcayınca 18 TLsi kalıyor. Mehmetin parası kaç liradır? İslamiyetin doğduğu sırada aşağıdakilerden hangisi Arabistanda yaygın olan inançlardanbiri değildir? Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya ...................................denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Biraz nazik ol! Cümlesinde nazik kelimesi yerine hangi kelime yazılırsa cümlenin anlamı değişmez? I. Yazıtlarda, Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı veren, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için savaşan Göktürklerin mücadeleleri anlatılmıştır.II. Yazıtlar, II. Göktürk Devleti döneminde dikilmiştir.III. Yazıtlar, içinde Türk adının geçtiği ilk metinlerdir.IV. Yazıtlarda kullanılan dil, yabancı etkilerden uzak, yalın bir dildir.V. Yazıtlar, mesnevi özelliği taşımaktadır, Türk edebiyatının ilk mesnevi örneği sayılır.Orhun Abideleri ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır ? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mı / -minin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hangisi bizim sorumluluğunuzda olan bir iş değildir? Hukuk, edebiyat, mantık, tefsir, sosyoloji ve tarih alanlarında öğrenim görmüş ve çalışmalar yapmıştır. Bilim insanları tarafından sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu kabul edilmektedir. Tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi sosyal bilimlerin temelini oluşturan görüşlerine yer verdiği Mukaddime adlı ünlü eseri yazmıştır. Coğrafyanın insan yaşamı üzerine önemini vurguladığı Coğrafya kaderdir. sözü ona aittir.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Akünün elektrolit seviyesi nasıl olmalıdır? Birden çok maddenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni maddelere.................. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir* Sana kavuşmak tek dileğimdir. cümlesinde geçen altı çizili sözcükte yer alan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? Mike : - - - - ?Rosa : Fishing. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe ...................... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir ? Temizliği sadece ibadete hazırlık aşaması olan abdestle veya kişisel bakımla sınırlandırmamız doğru olmaz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.), ________ benim için mescit kılındı. buyurmuştur. Hadis-i şerif ışığında çevreye değer vermenin en önemli belirtisinin mekân temizliğine dikkat etmek olduğunu söyleyebiliriz Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Öğrenme - öğretme ortamında merkezde öğrenci olmalıdır. Öğrenci, pasif algılayıcı değil aksine süreçte aktif bir şekilde rol almalıdır. Böylelikle öğrenmeler daha kalıcı ve nitelikli olacaktır.Bu yaklaşımda aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Sami: Ses kaynağının titreşmesi sonucu ses dalgaları oluşur.Semih: Aynı ortamda bütün seslerin frekansları aynıdır.İlknur: Ses dalgalarının 1 saniyede oluşturduğu titreşim sayısına frekans denir.Yukarıda sesle ilgili bilgi veren öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğini anlatır? Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadelenin amaçları arasında yer almaz? 2.66 ondalık kesrine aşağıdaki kesirler­den hangisi en yakındır? Şiirde her iki bendin sonunda tekrar edilen mısralara ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir