S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır? sorunun cevabı "Bugün bahçeye yalnız çıktım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ‘Olağanüstü hal değildir? Çamaşır makinesi hangi gruba girer? I. Güneydoğu AsyaII. Amazon havzasıIII. Batı AvrupaIV. Himalaya dağlarıYukarıda verilen yerlerden hangileri diğerlerine göre daha seyrek nüfusludur? I. Türkiye Büyük Millet MeclisiII. Bakanlar KuruluIII. CumhurbaşkanıT.C. Anayasasına göre yasama yetkisi yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aittir? Oliver :What kind of music do you like?Max : I like rap, hip hop and jazz but Im - - - - pop music most. Babamın 950 lira parası vardır. 300 lirası ile mutfak robotu, 480 lirası ile elektrikli süpürge aldı. Geriye kaç lirası kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren millî değerler arasında yer almaz? Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.( ) 1.Çevreyi kirletmek günah değildir.( ) 2.Yolda karşılaştığımız birisine Allahu Ekber deriz.( ) 3. Yemek yedikten sonra Allaha şükür için Elhamdülillah deriz.( ) 4. İslamın beş temel şartından biri de hacca gitmektir.( ) 5. Kuran-ı Kerimin ilk suresi; Fatiha Suresidir. O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz. (Meâric süresi, 8-10. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir? Hz.Muhammedin Peygamber olmadan önce mesleği ne idi? Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir? Aşağıdaki ürünlerden hangisi ağaçlardan elde edilmez? Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur? Tarım için elverişli olmayan gür otlakların bulunduğu yüksek düzlüklerde ............................... yapılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Deprem anında sınıftaysak hayat üçgeni oluşturmamız önemlidir. Hangi durumda bu üçgeni oluşura biliriz? Kabeyi yıkmak üzere Mekkeye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir? Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Saf maddeler erirken ısı aldığı için bu esnada sıcaklığı artar(.....) Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir(.....) Gaz maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir(.....) Sıcaklığı az olan maddeden fazla olan maddeye ısı geçişi olur.(.....) Isı birimi º C ( derece celcius ) dur Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? • Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmakVerilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını kaç gün içinde verir? Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır. anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Sinema, gezi, tiyatro, oyun vb. etkinlikler......................ihtiyaçlarımızdandır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye Cumhuriyetini ve ulusal birliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır? o İhşidlero Eyyûbilero OsmanlılarVerilen devletlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokmanın oğluna öğütlerinden biri değildir? Uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığını kim yapar? Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirt- mektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.Bu parçada eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Evlenen çocuklarII. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklarIII. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez? Aşağıdakilerden hangisi bir maddedir ? Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olan hali aşağıdakilerden hangisidir? Olguların saptanması, gözlem, hipotez, deney, kuramVerilenler aşağıdakilerden hangisinin aşamalarıdır? Kâbenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir.Bu dönüşlerden her birine ne ad verilir? Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir