S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? sorunun cevabı "28.11.2005’ te Ankara' da doğdum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olmasıII.  Yol yapım maliyetlerinin yüksek olmasıIII.   Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olmasıYukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır? Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.Bu açıklama namazın şartlarından hangisine aittir? Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır?  Fiziki Haritalarda renkler yükseltileri gösterir. Buna göre·         Ova gibi deniz seviyesindeki yerler.........renk,·         Orta yükseklikte olan plato gibi yerler.............renk,·         Dağlık ve yüksek yerler.................renk ile gösterilir.Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerin renklerle doğru eşleştirilmesi hangisidir? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir           Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?   İnternetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3! - 4! : 6 işleminin sonucu kaçtır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için on beş Türk Lirası idari para cezası verilmesine rağmen “çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine” verilecek idari para cezası kaç Türk Lirasıdır? Fen Bilimleri dersinde öğrenciler öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.Bilal: Öz ısı madde miktarına bağlıdır.Kübra: Bir maddenin sıcaklık değişimi öz ısı ile doğru orantılıdır.Murat: Öz ısıları küçük olan maddeler daha çabuk soğur.Öğrencilerden hangileri öz ısı ile ilgili yanlış bilgi vermiştir?  Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? I love Shakespeare’s all works and quotations but one is my - - - -: “Love one, trust a few, do wrong to none”. Rakamları farklı üç bölüklü en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu ıssız, gölgesiz yolun sonundaGördüğün bu tümsek Anadolu’nda,İstiklâl uğrunda, namus yolundaCan veren Mehmed’in yattığı yerdir.Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin “bazen’’ yapıldığı anlamı vardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Davranışlar belirli biyolojik aşamalar temelinde gelişir. Tek hücreyle yaşamsal faaliyete katılan insan, bu hücrenin içindeki genlerde kodlanmış bilgilerin düzenine uyarak, zaman içinde belirli gelişim basamaklarından geçerek olgunlaşır.Bu parçada “gelişim” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? 48 litre ve 60 litrelik tenekelerdeki zeytinyağı eşit miktarlarda ve hiç artmayacak şekilde en az sayıda şişelere paylaştırılacaktır.Buna göre, kaç şişe gereklidir? 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, buradan Havza ve Amasya’ya geçti. Genelgeler yayımlayarak yurdun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu halka anlattı.Bu parçaya göre Mustafa Kemal’in vatanın kurtuluşu için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir? "Oyuncaklarını toplamadığı...................annesi ona kızdı."Cümlesinde noktalı yere hangisi gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” kelimeden ayrı yazılmalıdır? I. Lisans öncesiII. LisansIII. Lisans üstü1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir? Gereğinden fazla ve yanlış yerde ışık kullanmak ne demekti? Aşağıdaki adlardan hangisi özel addır? Hz. Muhammed’e (sav.) gençlik döneminde insanlar tarafından “Muhammedü’l-Emin” lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?  • Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur.• Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.• Fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi olu şum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? “Sabahtan akşama kadar ders çalıştım“ tümcesindeki  altı  çizili  kelime ismin hangi durumundadır? Ali doğduğunda babası 29 yaşındaydı. Ali babasının yaşına geldiğinde Ali ile babasının bugünkü yaşları toplamı kaçtır?  Sevdiği yazarın kasabaya geleceğini duyunca ku- laklarına inanamadı. Son iki yıldır sanat şenlikleri düzenleniyordu kasabalarında. Bu yıl bazı yazarlar da çağrılmıştı. Okurlarıyla söyleşi yapacaklar, kitaplarını imzalayacaklardı.Bu metindeki altı çizili öge aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Minyatür hem Doğu hem de Batı toplumlarında kullanılan bir resim sanatıydı. Doğu’da İran, Hint, Çin ve Osmanlı; Batı’da Yunan ve Roma minyatür örneklerine rastlamak mümkün. Minyatür, Osmanlı İmparatorluğu’nda sıklıkla kullanılan bir resim sanatıydı. Minyatürler o dönemdeki günlük yaşamı, örf ve âdetleri, giyim kuşamı, eşyaları resmetmesi nedeniyle tarihî belge niteliği taşır.Bu metinde “minyatür sanatı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangi şekil üçgen prizmada kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin özelliklerinden biri değildir? Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, “….Babacığım ! Sana emredileni yerine getir, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? PrintScreen tuşu ne işe yarar? Aşağıdakilerden hangisi öncelikle devletin oluşmasında etkili olmuştur.   Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? "Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan(1) birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim(2). Reis kahvenin önünde kahvesini(3) öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle(4) bakıyordu."Bu parçada, numaralandırılmış kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir