Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük değildir? sorunun cevabı "siyah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Böyle bir numarayı dünyadaki hiçbir sihirbaz ger- çekleştiremez - - - - ben kolaylıkla yapabiliyorum.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? 2 ton 300 kg kömürün 850 kg’ı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır? Kenar uzunluğu 9 cm olan bir karenin, kenarları 2cm kısaltılırsa alanı ne kadar azalmış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir? Masa yıpranır ve eskir, kullanılmaz hale gelir. Bu masa artık masa olmaktan çıkmış başka bir şey olmuştur. Fakat masayı masa yapan düşünce, önceden mevcuttur ve sonsuza kadar aynı kalır.Bu düşüncelere sahip olan bir filozof aşağıdaki yargılardan hangisini savunamaz? Hz. Ali’den ayrılanlara verilen isim nedir? - - - - did they live? Halkı eğitme ve aydınlatma konusunda tiyatronun önemli bir araç olduğuna inanıyordum. Tiyatronun halk üzerindeki etkisini Avrupa’da bulunduğum sırada iyice anlamıştım. Tiyatroyla ilgilenmeye başladım. “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu yaz- dım. Bu oyun tiyatroda oynandığı gün halk çok heyecanlandı, gösteriler yapıldı. Bu yüzden  1873 yılında Kıbrıs’ta Magosa’ya sürüldüm.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde en uzun gündüzün ve en kısa gecenin yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? “ Dört yüz iki" sayısının rakamla yazılışı nasıldır? Aşağıda verilen birleşik sözcüklerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?            When Carol arrived at the restaurant, her boss - - - - the dinner.