Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Burak annesinden 26 TL, babaannesinden ise annesinden aldığından 13 TL fazla para almıştır. Buna göre Burak' ın ne kadar parası olmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Burak annesinden 26 TL, babaannesinden ise annesinden aldığından 13 TL fazla para almıştır. Buna göre Burak' ın ne kadar parası olmuştur? sorunun cevabı "65" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Dört yüz bir ’’ sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?  Mom: - - - -?Jane: I am looking for my puzzle but I can’t find it.Mom: It is on the table.Jane: Thank you, mom. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Peygamberimizin davetini engellemek için giriştikleri faaliyetlerden değildir? Kuvvetin etkileriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi yazınız. (    )Dikdörtgenin dört kenarı vardır.(    )Karenin dört köşesi vardır.(    )Karenin bütün açıları dik açıdır.(    )Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir.(    )Üçgenin iç açıları toplamı 180° ’dir. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yer vermemiz gereken kişilerden değildir? 21 m uzunluğundaki ip, 5 eş parçaya ayrılıyor. Her bir eş parçanın uzunluğu kaç cm olur? Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde    verilmiştir?   I. Bilimsel bilgi uzlaşımsaldır, sanatsal bilgi sezgisel ve bireyseldir.II.  Bilim, yeni bir şey ortaya koyar; sanat, var olanı açıklamaya çalışır.III.  Bilim, insanın maddi ihtiyaçları ile ilgilidir; sanat, insanın beğeni duygusuna hitap eder.IV. Bilimde aranan özellik doğruluktur, sanatta aranan özellik ise öncelikle güzelliktir.V. Bilim gerçekliği nesnel olarak açıklar, sanat öznel bakışlarla betimler.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bir hafta kaç gündür? Anne babasının vefatından sonra peygamberimizi himaye eden iki insan hangisidir?