S:1

Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır?

Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? sorunun cevabı "52" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
362 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Çocuklardan hangisi uyumama nedeni anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı söyleyişe başvurulmuştur? İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye fazla özenmeden anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel yazıların benzer yönlerinden biri değildir? Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? Dünyada en sık görülen göçler insanların geçim sıkıntısı çekmesinden ya da iyi koşullarda yaşamak istemesinden kaynaklanan ekonomik nedenli göçlerdir.Aşağıdaki göçlerden hangisinin doğrudan ekonomik nedene bağlı olduğu söylenebilir? Kişi, kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe olgun mümin olamaz.Bu hadiste, ibadetler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? iki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi, bir adın yerine kullanılmamıştır? Henry : - - - -?Mary : Sure, you can. . Ela gözlerine kurban olduğum Yüzüne bakmaya doyamadım ben İbret için gelmiş derler cihana Noktadır benlerin sayamadım ben Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Günün birinde aslan,Biraz çıkayım derken ormandan,Düşmüş bir tuzağa,Ağlar içinde kalmış;Kükremiş durmuş boşuna;Bereket fare usta yetişmiş imdadına;Bu iş kükremekle değil,Kemirmekle olur, demiş.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Selim bir kuruyemişçiden aldığı 500 gr fıstığın 200 gramını yedi. Ne kadar fıstığı kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbula davet edilerek Ayasofya medresesine müderris olmuştur.Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur? Din ( ) aşk ( ) şiir ( ) Boşlukta yuvarlanan insanın yıldıza attığı merdivenler ( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Osmanlı Devletinde I. Murattan itibaren, Ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışının yerini, Ülke padişah ve oğullarınındır. anlayışı aldı.Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle Osmanlı Devletinin ; I. Taht kavgalarını sınırlandırmayıII. Merkezi otoriteyi korumayıIII. Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamayıyukarıda verilenlerden hangilerini hedeflediği söylenebilir? Yeni bir ürün alırken hangi belgeye ihtiyaç yoktur? "Akşam oldu.......?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran ve hadislerde yer alan cennet isimlerinden biri değildir? Güneş, Ay ve Dünya'yı kendi içlerinde sıralarsak, büyükten küçüğe sıralanışı hangisinde doğrudur? 8 çeyrek elma kaç bütün elma eder? Ağaçlar hangi mevsimde yapraklarını döker? Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfuz Zunün, Cihannüma, Fezleke...Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Dârulerkam ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ölçüsü 90° olan açılara ne denir? When I was 10 years old, I - - - - speak English but now I - - - - . Ali : Is your house__________?Ayşe : No,it is red. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre fen ve matematik alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında unvan alan illerimizden değildir? Hattuşaş hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir