S:1

30'dan başlayıp 10'ar ileri sayarken 4. sırada hangisini söyleriz?

30'dan başlayıp 10'ar ileri sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? sorunun cevabı "60" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamaz? I) Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmakII) Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamakIII) Virüsleri TemizlemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerindendir? Ortamın değişmediği bir yerde, periyodik bir dalga kaynağı 0,6 saniyede 12 tam dalga oluşturuyor.Dalganın dalgaboyu 5 cm olduğuna göre, dalganın hızı kaç m/sdir? Masamın yerden yüksekliği 98 santimetre, sandalyemin yerden yüksekliği 55 santimetredir. Masa ile sandalye arasındaki yükseklik farkı kaç santimetredir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı anlatım yoktur? Nilgün : - - - -?Jane : I bought souvenirs, tried local dishes and took lots of photographs. Dille ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? "kare" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu? sorusunun cevabı olamaz? İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıda hareketle ilgili verilen;I. SüratII. YerdeğiştirmeIII. İvmeIV. HızV. Konumbüyüklüklerden hangileri vektöreldir? Farklı bir hafta sonu geçirmek isteyen Asel, kahvaltısını tamamladıktan sonra güzel bir kitap okumaya başladı. Sonrasında internetten araştırma yaptı ve TVde güzel bir film izledi.Aselin faydalandığı medya araçları arasında hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi nazımda dizelerin uyduğu kalıba verilen isimdir? Selin : Some animals are becoming extinct.Paul : - - - - ?Selin : We should protect them. Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi HılfulFudulun kuruluş amaçlarından biri değildir? •Bir grup Müslümanın yerine getirmesi yeterli olan ibadetlerdir.•Cenaze namazı kılmak buna örnek gösterilebilir.İbadetlerle ilgili özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime eş seslidir? I bought a car yesterday. It was ............ for me to buy. Şiş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir? My father likes people - - - -. 432 : 8 = ?Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Güneş sistemindeki en uzun yörüngeye sahip olan gezegenin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Kerem is - - - - with his new toys. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi ikinci sırada yer alır? Tanesi 3 TL olan kalemlerden 15 tane alan Efe kaç TL öder? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir ifade taşımaktadır? SıvılardabasınçP=h.t.gbağıntısı ile bulunur.Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak) Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi`ndeki som savunma savaşıdır? Evlerimizde yapılması gereken işler vardır. Ailedeki her birey üstlendiği işi yapar ve birbirine yardımcı olursa bütün işler yolunda gider.Bu açıklamada aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmemiştir? Peygamberimiz güvenilir bir insan olduğu için ona ne diyorlardı? Bir sayının 7 ye bölümü 42 dir. Aynı sayının 6 ya bölümü kaçtır? Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz? Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Sibelin oturduğu evin kirası her yıl %10 artmaktadır.Sibelin bu yıl artışla birlikte kirası aylık 726 TL olduğuna göre iki yıl önceki kirası aylık kaç liraydı? Hasan kumbarasına her gün 4 lira atıyor. 13 gün sonra Hasanın kumbarasında kaç lira birikir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir