S:1

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür?

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? sorunun cevabı "9X0" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usulleri ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? 280 kilogram bulgurun önce 190 kilogramı, sonra kalanın yarısı satıldı. Geriye kaç kilogram bulgur kaldı? Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı temsil heyeti ile İstanbul Hükümetini temsil eden Salih Paşa arasında Amasya’da bir görüşme yapılmış ve bu görüşme sonunda bazı kararlar alınmıştırAmasya görüşmeleri ile ilgili aşağıdaki kararlardan hangisi yanlıştır?   Aşağıdaki karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıda verilen cümlelerden boşluklardan hangisinde virgül kullanılır? Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için yaptığı savaşların doğru sıralaması ile hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? İlk resmî gazete olan Takvim-i Vekayi hangi padişah döneminde yayınlanmaya başlamıştır? Orta Çağ, Avrupa için baskı ve korku dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde din adamları ve soylular her alanda söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar, felsefe,sanat, siyaset ve ekonomide Katolik kilisesinin sözünden çıkmak ve görüşlerini eleştirmek mümkün değildi. Avrupa’daki bu duruma karşılık aynı dönemde İslam dünyasında düşünceler özgürce ifade edilmiş ve bu bölgelerde bilimsel çalışmalar da gelişmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? (-24) · [(–2) · (+5)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu;I. Adenin nükleotitII. FosfatIII. Beş karbonlu şekerverilenlerden hangilerine bakılarak anlaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi gün- delik bilgiye örnektir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerle ilgili yanlış bir bilgidir? Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı       aşağıdakilerden hangisinde vardır? Pencereden düşen saksının yaptığı hareket hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan   sonra Osmanlı Devleti’nin durumu neydi?  Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ana babasına iyilik edene ne mutlu/sonu ……………………….. olsun!” Hadiste boş bırakılan yere  Hücrelerde besinler parçalanarak enerji elde edilir.Bu olayI.  Bir hücreli canlılarII.  HayvanlarIII.  Bitkilergruplarından hangilerinde gerçekleştirilir? Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler... Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar…Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir? Türk İslam mimarisinde görülen;I.  DarüşşifalarII.   KervansaraylarIII.   Medreselergibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? 6 g 101 mg kaç mg’dır? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?  Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce Müslüman Mekke’ye gelir. Irk, renk, dil, makam ve mevki farkı olmaksızın yan yana ibadet ederler.Bu metinde hac ibadeti ile ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? 4x- 5 = 6x + 7 denklemini sağlayan x kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Nüfusun az olduğu yerlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymayan bir davranıştır? Cümlede iş, oluş hareket bildiren kelimeye ne ad verilir? 8,652 < 3,A60 sıralamasında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gele­mez?  Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler     bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş.Yukarıdaki  metinde  kaç  kelime  var?  Nemin   fazla  olduğu     yerlerde   sıcaklık   farkı   azdır.   Buna    göre      aşağıdaki    kentlerden      hangisinde    yıllık  sıcaklık  farkı    diğerlerinden  azdır? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarından değildir? Amasya Genelgesi ile ilk kez hangi kavramdan bahsedilmiştir?   Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzalayan, yıllık faaliyetlerini anal isimli tabletlere yazan Anadolu uygarlığı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir