S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Ablamın burnu çok kanadı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Anneler Gününde annesine bir demet gül verdi. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisinin yüklemiyle çatı bakımından özdeştir? Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? *Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konulmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleyezaman anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? NH3 bileşiği ile ilgili,I. Bir molekülünde bir çift ortaklaşmamış elektron vardır.II. Molekül polardır.III. Yoğun fazda molekülleri arasındaki baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır.yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 7N) Allah'ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez? Her neighbour was angry with her because she was listening to music - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesnenin açıklayıcısı durumundadır? Sağlıklı bir birey hangisini yapmaz ? Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştırAşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir? Yaşadığımız çevreyi .............. tutmalıyız cümlesindeki noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır? Ahilik teşkilatının uyulması gereken kurallarının yazılı olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede gösterime giren ilk renkli Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir? Servetifünun sanatçıları; batıl geleneklerden uzaklaşmak amacıyla doğmuş bir yenileşme hareketinin bireyleridir. Bu hareketin gizli mabedine karanlıkta sönük bir fenerle giden yeni katılımcılar gibi Mektebi Mülkiyeden, Galatasaraydan yetişmişlerdir. O aralarda yeni fikirlerle dolarak büyümüş, Batıdan başka bir feyz nuru almış kişilerdir.Bu parçada Servetifünun sanatçıları ile ilgili aşağı-dakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart ( koşul ) anlamı vardır? İslam'ın ilk bayraktarı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin sütannesi ile sütannesinin kızı doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Muamelât konuları içerisinde yer almaz? Kenar ve köşe sayılarının toplamı 16 olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zara- rına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez...(İsra suresi, 15. ayet)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetle pa- ralellik gösterir? Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramının tanımlarından biri değildir? Aşağıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?She is my ............., Meryem. Bir mobilyacıda 24 tane koltuk vardı. Bunlardan 11 tanesini sattı. Geriye kaç koltuk kaldı? Sinanın elinde 9507 Tl vardı. 4068 TL ile cep telefonu, 3027 TL ile de televizyon aldı. Elinde kaç TLsi kalmıştır? Bir kazak ve gömlek aldık. Kazak 50 TL, gömlek 55 TL olduğuna göre toplam kaç para ödemeliyim? Bir ürününün Avrupa Birliği ülkesine girişi için üzerinde bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? 34 + A = 80 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? Perşembeden sonra hangi gün gelir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ‘soğuk sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Futbol maçı esnasında gol atacakken ayağı takılıp yere düşen arkadaşınıza nasıl davranmalısınız? ( 0,1,2,3 ) rakamları ile yazılabilecek, dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir