S:1

Tiyatroya giden 4 arkadaş 48 tl ye bilet almışlardır. Bilet fiyatları eşit olduğuna göre bir bilet kaç tl dir?

Tiyatroya giden 4 arkadaş 48 tl ye bilet almışlardır. Bilet fiyatları eşit olduğuna göre bir bilet kaç tl dir? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Graham bell neyi icat etmiştir? 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresinde 16 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyet 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir.Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenleri arasında; 1- Ankara’nın coğrafi konumu2- Ulaşım imkanlarının fazla olması3- Batı cephesinin merkezi olmasıgibi sebeplerden hangileri vardır? “Sübhaneke, Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ………………… (Ve cellesenâük). Ve lâilâhegayrük.” Duadaki boşluğa ne gelmelidir? Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir?  Mesajın alıcıya iletildiği yola ne ad verilir? Osmanlı Devleti' nde ilk matbaa kim tarafından kurulmuştur? Zeka bölümü 70-89 olan bir kimsenin zeka durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak için okula tahsis edilen tarlanın büyüklüğü en fazla kaç dekar olabilir? Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailesinden hangisine mensuptur? 12 cevizin 1/2’sinin 7 fazlası kaç ceviz eder? My friends - - - - that TV show last night. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılışıyla ilgili yazım yanlışı vardır? Bir kasap 55 kilogram et aldı. Etlerin 28 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram et kalmıştır? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? Çaka Bey’in kızıyla evlenen Türkiye Selçuklu hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir? Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yapılan savaşa ne ad verilir? Müzik ile edebiyatın aynı sanat kategorisinde yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hi, my name is Adeline. My family members are responsible for different chores. We live in a big house together so we share many chores. I always make my own bed. Also, I like helping my mother with cooking and setting the table. My father is responsible for washing the car and going shopping. My brother, Frank feeds the dog every day. My sister, Judy takes care of Frank, helps his homework and she weeds the garden once a week.All the family members help each other - - - - . İttifak Devletlerinin, Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmelerine yol açan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki   yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır? "Kur'an-ı Kerim'i ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumak demektir." Açıklaması yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir ? By means of - - - - technologies, people began to communicate with each other easily. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? "Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah´a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır." (Bakara suresi, 256. ayet)Bu ayette, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine işaret edilmektedir? Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidişinin izlenimlerinden oluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir?  Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletleri tarafından işgal edilmesine ortam hazırlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Salim Öğretmen, öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili kısa bir film izletmiş ve daha sonra öğrencilerden sigara kullanımının nedenleri, sonuçları hakkında tartışmalarını istemiştir. Son olarak öğrencilerden sigara kullanımının önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alarak etkinliği sonlandırmıştır.Salim Öğretmen’in öğrenme ortamlarında kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? "do-per-lap-de" hecelerinden aşağıdakilerden hangi kelime oluşmaz?  Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı,düşünce,duygu,kanı ya da bilginin kaynak tarafından işitsel,görsel veya görsel-işitsel olarak üretilip kodlanmış haline ne denir? 33+35+37+39+41 = ? işleminin sonucu kaçtır? • Peygamberimiz daha dünyaya gelmeden babasını, altı yaşında da annesini kaybetmiştir.• Yedi çocuğundan altısı, Peygamberimiz hayattayken vefat etmiştir.Bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 7.(8 +12) işlemi aşağıdakilerin hangisine eşittir? Hz. Peygamber döneminde aşağıdaki gruplardan hangileri arasında kardeşleştirme (muahat) yapılmamıştır?  “…Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklen- mez…” (Zümer suresi, 7. ayet)Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir