S:1

Zeliha 35 lirasının her gün 5 lirasını harcıyor. Buna göre Zeliha kaç günde parasını bitirir?

Zeliha 35 lirasının her gün 5 lirasını harcıyor. Buna göre Zeliha kaç günde parasını bitirir? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(…….) “Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.” demektir.(…….) Peygamberimize, güvenilir kişiliğinden dolayı “Muhammed’ül-Emin” denirdi.(…….) Peygamberimiz doğmadan önce de İslamiyet vardı.(…….) Her işe başlarken “Amin” deriz.(…….) Sübhaneke duası, sadece cenaze namazında okunur. Bir çiftlikte 14 inek, 6 tane de keçi vardır. Bu çiftlikte kaç hayvan vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü tür olarak diğerlerinden farklıdır? “Paralelleri dik kesen, kutup noktalarında birleşen çizgilere …....... denir.”Verilen tanımın tamamlanabilmesi için cümledeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonunda yumuşak sessiz harf yoktur?  Ayşe'nin kumbarasındaki parasının 3/5’i 201 TL olduğuna göre Ayşe’nin kumbarasında kaç TL vardır? Aşağıdakilerden  hangisi  devletin  görevle-rinden biri değildir ? 746 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi tevekkülün sözlük anlamlarından biri değildir? “ Bozukları bir kenara ayırıyordu.” Cümlesinin yüklemi için hangisi söylenemez?            Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir? 297 684 doğal sayısındaki 9 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi dayanışma ve yardımlaşmaya örnektir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Ankara’nın başkent ilan edilmesinde;I. Anadolu’nun merkezinde yer almasıII. Ulaşım yolları üzerinde bulunmasıIII. Savunmaya elverişli yapısıdurumlarından hangileri etkili olmuştur?  Hangi cümlede mecaz anlamlı bir sözcük vardır? "ABCD" dört basamaklı bir sayıdır. “B” nin değeri 5 artarsa sayı ne kadar artar? Yazı yazarken imlecin sağındaki karakteri silmek için kullanılan tuş hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmak ve tasarruf etmekle ilgili değildir? “Bir baktım ki ( )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamında kullanılmıştır? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( )’’ gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Aşağıdakilerden hangisi arama motorudur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmesi için sizin üzerinize düşen sorumluluklardan biri değildir? “ 2, 05 ” sayısının okunuşu hangisidir?   Mustafa Kemal’in askeri dehasını ortaya çıkaran ve kendisinin tanınmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? • TBMM’nin açılması• Cumhuriyetin ilan edilmesi• Saltanatın kaldırılmasıgelişmelerinin, aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez? Doğu cephesinin kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük bulunmaktadır? Bir cismin arkasında kalan, ışığın ulaşamadığı karanlık bölgeye ne ad verilir? İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir? Çarlık Rusyası’nın Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir? En büyük negatif tamsayı , iki basamaklı en küçük negatif tamsayıdan ne kadar fazladır? Bir çiçekçi 264 tane çiçeği, 8'erli buket yaparsa kaç buket oluşur? TBMM hangi tarihte nerede açıldı? Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? "Allah her zaman bizimledir” diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğruolmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir