S:1

Annesi İlkaya yarım kg çilek aldı. İlkay çileğin 270 gramını yedi. Geriye kaç gr çilek kalmıştır?

Annesi İlkaya yarım kg çilek aldı. İlkay çileğin 270 gramını yedi. Geriye kaç gr çilek kalmıştır? sorunun cevabı "230" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
( 18 16 14 .... 10 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi, kanserde erken tanının önemini artıran sebeplerdendir? I. Okuryazar nüfus oranıII. Tarımda çalışan nüfus oranıIII. Şehirde yaşayan nüfus oranıÜlkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur? Türk Dil Kurumunun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Genetik şifrede, dört çeşit nükleotit üçlü şifreler değil de ikili şifreler halinde oluşturulsaydı,I. 16 genetik şifre meydana gelirdi.II. Tüm amino asit çeşitleri şifrelenmezdi.III. Protein sentezi aksamadan devam ederdi.verilenlerden hangileri doğru olur? Hafıza sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Avrupalı devletler II. Dünya savaşı ile ilgili arşivlerini 40 – 50 yıl sonra açarak savaşa dair belgeleri tarihçilerin hizmetine sunmuşlardır.Devletlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu kazanılan davranıştır? I. Toprağa baklagil ekimi yapılmasıII. Nitrat bakterilerinin sayıca artmasıIII. Denitrifikasyon faaliyetinin hızlanmasıVerilenlerden hangileri bitkiler için topraktaki kullanılabilir azot oranını artırır? Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay, üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır? 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sağladığı faydalardan biri değildir? De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin... (Kehf suresi, 29. ayet) Verilen ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden değildir? Ali 9 yaşındadır. Annesi Alinin yaşının 4 katının, 4 eksiğidir. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? a + 21 = 64 denkleminde a değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kimse ............. Cümlesi hangi fiil ile tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Bir şehirde bütün ömrünü geçirenler, yaşadıkları o şehri ne kadar bilirler? Başka ülkelerden, başka şehirlerden gelip geçen­ler kadar doğru bakabilirler mi bulundukları şehre?Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir? Türkiyenin iklimi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi aralarındaki anlam ilişkisine göre farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi öğrenci olarak sorumluluklarımız arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden değildir? Kuva-i Milliyenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık vedavranışlardan korunmak için bir çözüm yoludur? Bir cisim, aşağıdaki yüzeylerin hangisinde diğerlerine göre daha kolay hareket eder? Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıdaki teknolojik gelişmelerin hangisi sağlıkla ilgili değildir? I. Şiir, roman, hikaye, tiyatro, eleştiri türlerinde yirmi sekizi aşkın eser verdi.II. Her güzel şey şiirdir. ilkesini benimseyerek Türk şiirinin konularını genişletti.III. Toplumsal kavramlardan uzak durup kişisel konuları işledi.IV. Sanat sanat içindir. ilkesine bağlı kaldı, edebiyatta Batılılaşma düşüncesinin yayılmasında etkili oldu.V. Eski zevkle mücadele ederek yeniliklere ortam hazırladı, Edebiyatı cedide akımının oluşmasına öncülük etti.Yukarıda hakkındaki bilgiler sıralanmış olan Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir? Basü badel - mevt ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi fo- tosentez hızını etkileyen faktörlerden biri değildir? 3578 fazlası 5896 olan sayının 8 katı kaçtır ? And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir...(Tevbe suresi, 128. ayet)Bu ayette Hz. Muhammedin (sav.) hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler .............. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere ........ denir.Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır? Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi yaşanmazdı? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayanmayan inanç biçimlerinin ortaya çıkardığı olumsuz etkilerden biri değildir? Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir