Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
500 gram kıyma 15 liradır. 1 kilogram kıyma kaç liradır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
500 gram kıyma 15 liradır. 1 kilogram kıyma kaç liradır? sorunun cevabı "30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünya’mızın hangi katmanında gerçekleşir? Hem kıta hem de ada ülkesi olma özelliğine sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DOĞRU MU? YANLIŞ MI? (     ) üçgenin  3 tane  köşegeni vardır.(     ) dik açıyı oluşturan iki açıdan biri 50° ise diğeri 130 °’dir.(     ) üçgenin iç açılarının  toplamı 180°’dir.(     ) dörtgenin iç açıları toplamı 360◦’dir.(     ) bir açısı geniş , iki açısı dar olan  üçgen bir geniş açılı üçgendir. 240 sayısının %30’u kaçtır? Sadakallahu’l Azim’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 27,1 ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangi- sinin onda birler basamağına göre yuvarlan- mış halidir? Aşağıdakilerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Dengede olan bir terazinin bir kefesinde her biri 4 kg olan 3 kabak, diğer kefesindeise bir kavun ile her biri 5 kg olan 2 karpuz vardır. Buna göre, kavun kaç  kilogramdır? Altından bir tepsi gibi Ay,Gülerek pencereme yaklaşıyor.Çevresinde pırıl pırıl yıldızlarGökyüzü benimle kucaklaşıyor.                                        (Açıl Susam Açıl'dan) Dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?