S:1

Ben 34 kilogramım. Ablam benden 6 kilogram daha ağırdır. İkimizin kilosunun toplamı ne kadardır?

Ben 34 kilogramım. Ablam benden 6 kilogram daha ağırdır. İkimizin kilosunun toplamı ne kadardır? sorunun cevabı "74" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi mirac gecesinin hediyelerinden değildir? T.C. Anayasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin görev ve yetkilerinden değildir? Motosiklette, aşınma durumuna göre aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesiönerilir? Aşağıdakiierden hangisi, sözcükler arasında­ki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır.Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? İpek Yolu´nun denetimi, aşağıdaki hangi savaşın sonucunda Arapların eline geçmiştir? I. Bilgisayar yavaşlıyorsaII. İstenmeyen internet sayfaları açılıyorsaIII. Bilgisayar isteğiniz dışında işlem yapıyorsaIV. Bazı dosyalar açılmıyorsaYukarıda verilenlerden hangileri oluyorsa bilgisayara virüs bulaşmış olabilir? Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe nerede açılmıştır? The first lesson starts - - - -8:00 a.m. - - - - the mornings. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Mehmet: Are you taking a vacation soon?Ken :Yes, I am. Im going to Fethiye.Mehmet: Wow! - - - - Are you going there alone?Ken : No. My friends are going to come with me. 53, 54, 55, 56, 57, 58 sayılarının kaç tanesi 60 sayısına yuvarlanır? Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir? 25 soruluk bir sınavda her bir soru 4 puan değerindedir. Hilal sınavda 84 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Aşağıdaki şairlerden hangisi divan edebiyatında eser vermemiştir? Allaha ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Nisa suresi, 36. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen etkenlerden biri değildir? Kaç tane 250 ml 15 litre eder? Taneciklerin titreşim hareketi yaparak ısıyı iletmesi en zor ............................ maddelerde gerçekleşir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul Üniversitesinin Osmanlı Devleti zamanındaki adı aşağıdakilerden hangisidir? Simon : I am going to spend my semester holiday in Venice.Lily : As I read from a magazine, accommodation is too expensive there. - - - -?Simon : Oh yes, you are right. But I booked the hotel early so I got a good discount. I paid £500 for five days.Lily : Wow, it is really cheap. Aşağıdakilerden hangisi Allaha inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu olan LÖSEVin etinlik alanıdır? 112 numarası hangi birime aittir? Endüstri faaliyetleri ile çevre koşulları arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisi esnek değildir? 1. Vücutları pullarla kaplıdır.2. Solungaç solunumu yaparlar.3. Çok sayıda sperm ve yumurta üretirler.4. Başkalaşım geçirirler.Verilen ifadelerden hangileri balıkların özelliklerindendir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bağış ve Yardımlar ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Annem her gün 3 tane ilaç içmesi gerekiyor. Annemin bir haftada içtiği ilaçların sayısını kaçtır? I. Karadeniz Bölgesinde horon vazgeçilmez bir oyuntürüdür.II. Elazığ yöresinde düğünlerde çayda çıra oyunu oynanır.III. Halay Bitliste yaygın olarak oynanan bir oyundur.Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisineulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi batıl inanç değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? Kuran-ı Kerimin her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir? O elbise diğerlerinden farklıydı. Cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük hangisidir? Namık Kemalin bu oyununda destansı bir içerik söz konusudur. İslam Bey, savaş çıkınca hemen nişanlısı Zekiye ile vedalaşarak cepheye gider. Onun dışarıda bekleyen gönüllülere Beni seven arkamdan ayrılmaz! dediğini duyan Zekiye gizlice erkek kılığına girerek Adem adıyla gönüllülere katılır. Silistre Kalesi Komutanı Miralay Sıtkı Bey çelimsiz bulduğu Âdemi geri göndermek istese de çocuk kalmakta diretir. Savaş sırasında İslam Bey yaralanmıştır ama Abdullah Çavuş ve Âdemle gidip düşman cephaneliğini havaya uçurur. Düşman, kalenin kuşatmasını kaldırmış, geri çekilmiştir. Âdemin kimliği ortaya çıkmış ve Sıtkı Beyin de Zekiyenin öldüğünü sandığı babası olduğu anlaşılmıştır. Kazanılan zafer sevinci arasında İslamla Zekiyenin düğünleri yapılır.Bu parçada tanıtılan tiyatro eseri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir